Ciekawą inicjatywą wykazało się Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (SAiPPW) w odniesieniu do absolwentów Wydziału Elektroniki.

Fot. Iza Pietras-Nowotny

Pozornie jest tak samo jak na innych wydziałach – absolwenci dostają Złote Dyplomy w 50-rocznicę otrzymania dyplomu po obronie pracy  dyplomowej, ale tutaj ta czynność ma  bardziej uroczystą oprawę. Biorą w niej udział: JM Rektor  Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Schmidt, Dziekan Wydziału EiTI  prof. dr hab. inż. Krzysztof  Zaremba oraz Przewodniczący SAiPPW prof. dr  hab. inż. Andrzej Jakubiak (przemawia).

Uroczystość wręczenia ZŁOTYCH DYPLOMÓW Politechniki Warszawskiej  absolwentom Wydziału Elektroniki, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów w 1967 r., odbyła się 19 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Audytorium Centralnym Wydziału Elektroniki   i Technik Informacyjnych PW, w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 15/19; dyplomy wręczał Dziekan Wydziału EiTI.  Wśród  odznaczonych  znaleźli się trzej członkowie naszego Oddziału EIT SEP Tadeusz Pałko, Cezary Rudnicki i Andrzej Skorupski.