17 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali B Warszawskiego Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5 odbyła się uroczystość poświęcona 90-leciu urodzin Inżyniera Jacka Szpotańskiego. Jacek Szpotański (ur. 17 sierpnia 1927 r. w Warszawie) – inżynier elektryk, magister ekonomii, specjalista w dziedzinie elektroenergetyki, jest synem Kazimierza Szpotańskiego, pioniera polskiego przemysłu aparatów elektrycznych. W latach 1981-87, 1990-94 był prezesem Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

 

 

Jubilata powitał i przedstawił Jego zasługi prof. Andrzej Zieliński. Następnie wystąpienie powitalne wygłosił prezes SEP Piotr Szymczak, przedstawił zasługi Jubilata w działalności stowarzyszeniowej.
Z kolei II wystąpienie powitalne wygłosiła prezes Oddziału Warszawskiego SEP Miłosława Bożentowicz i skupiła się na zasługach Jubilata w działalności zawodowej.

Kolejną częścią uroczystości były wspomnienia, tę część uroczystości prowadził prof. Mieczysław Hering, a głos zabierali: Zbigniew Filinger – „Zanim Jacek rozpoczął swoją działalność zawodową i stowarzyszeniową”, prof. Jerzy Hickiewicz – „Jacek Szpotański, jako propagator idei swojego ojca Kazimierza Szpotańskiego”, Ryszard Migdalski – „Jacek Szpotański jako promotor polskich produktów na targach” , prof. Mieczysław Hering  – „Moje wspomnienia ze spotkań z Jackiem Szpotańskim”, Jan Strzałka – „Współpraca Jacka Szpotańskiego ze środowiskiem elektryków krakowskich”, Jacek Zawadzki – „Działalność Jacka Szpotańskiego na rzecz rozwoju Województwa Koszalińskiego”, Konrad Maj– „Przedstawienie postaci K. Szpotańskiego na portalu TEDex”.

 

W II części uroczystości toast na cześć Jubilata wygłosił prezes SEP Piotr Szymczak, do sali wniesiono okolicznościowy tort, a zebrani odśpiewali jubilatowi „Sto lat”, która to pieśń samoczynnie przeistoczyła się w „Dwieście lat”. W dalszej części były indywidualne wystąpienia gości – prowadził prezes SEP, a wystąpili m.in.: prof. Jerzy Barglik – prezes SEP w latach 2006-2010 i 2010-2014, Kazimierz Pawlicki – prezes Oddziału Poznańskiego SEP i obecnie dziekan rady prezesów SEP, Krzysztof Sitkiewicz – prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP, Jan Grzybowski – były SG SEP, Andrzej Wadowski – prezes Koła SEP przy Rejonie Energetycznym Busko-Zdrój, Krzysztof Kolonko – członek ZG SEP.

Opracowali: Cezary Rudnicki (tekst) i Ewa Materska - zdjęcia