Dnia 8 marca 2018 r. w sali „C” Domu Technika w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 o godz. 16.00. odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

          W toku obrad zostały wybrane władze Oddziału na kadencję 2018/2022:

Skład Zarządu Oddziału EIT SEP:

 1. Kol. Zbysław Antoni KUCZA    – prezes
 2. Kol. Mieczysław ŻURAWSKI   – wiceprezes-skarbnik
 3. Kol. Wojciech KOCAŃDA        - wiceprezes ds. naukowych
 4. Kol. Andrzej SKORUPSKI       - wiceprezes ds. działalności gospodarczej
 5. Kol. Zdzisław CHUDY             - członek Zarządu
 6. Kol. Jacek Maciej JARKOWSKI - członek Zarządu
 7. Kol. Ryszard ŁĄCZYŃSKI           - członek Zarządu
 8. Kol. Wojciech SPYTKOWSKI     - członek Zarządu
 9. Kol. Tadeusz SYDORUK            - sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału EIT SEP:

 1. Kol. Jerzy KUCIŃSKI              - przewodniczący KRO
 2. Kol. Andrzej CIEŚLAK            - sekretarz KRO
 3. Kol. Sławomir BIEŃKOWSKI  - członek KRO

Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału EIT SEP:

 1. Kol. Ryszard DZIENISZEWSKI  
 2. Kol. Leszek KACHEL
 3. Kol. Grzegorz KOSMALA           

Nasi delegaci na  WZD SEP w Poznaniu:

 1. Kol. Jan FELICKI                        - Członek Honorowy SEP
 2. Kol. Zbysław Antoni KUCZA       - z urzędu (prezes OEIT)
 3. Kol. Andrzej SKORUPSKI          - w wyniku wyborów
 4. Kol. Wiesław WOLIŃSKI            - Członek Honorowy SEP
 5. Kol. Andrzej ZIELIŃSKI             - Członek Honorowy SEP
 6. Kol. Mieczysław ŻURAWSKI     - w wyniku wyborów