VIII Konferencja EIT - 2018

Konferencja EIT-2018 jest organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2018. Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana doświadczeń w innowacyjnych dziedzinach techniki, jakimi są Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja (EIT). Konferencja służyć będzie również upowszechnianiu, promowaniu i popularyzowaniu osiągnięć naukowo-technicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowań dla dobra współczesnego człowieka. Różnorodność podejmowanych tematów umożliwia interdyscyplinarne spojrzenie na to jak elektroniczne, a szczególnie telekomunikacyjne i radiowe środki komunikacji oraz przekazu informacji zmieniły i zmieniają otaczający nas świat i nas samych.
Tematy wiodące Konferencji:
Bezprzewodowe systemy teleinformatyczne - Teleinformatyka w diagnostyce medycznej i leczeniu - Systemy inteligentnego transportu ze wsparciem radiokomunikacji  -Inteligencja w systemach energetyki przyszłości - Bezpieczeństwo w lokalnej i globalnej cyberprzestrzeni.


pobierz broszurę informacyjną (do druku) PDF
zarejestruj się - pobierz formularz rejestracji Word