14 stycznia 2019 r. w Sali Prezydialnej NOT odbyło się zebranie Koła Terenowego "Warszawa".

Poniżej słowa podziękowania prezesa Koła:

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

- Członkowie Koła Terenowego “Warszawa“ OEIT SEP
oraz dostojni Goście,

    Dziękuję wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania naszego Koła SEP. W szczególności dziękuję Panu Stefanowi Kamińskiemu, Prezesowi KIGEiT, który bardzo obszernie zaprezentował główny temat, ‘Działania środowisk technicznych na rzecz wdrażania w  Polsce rewolucji przemysłowych „Przemysł 4.0” i „Sieci telekomunikacyjne 5G"’.

Temat ten jest bardzo ważny, przyszłościowy i wymagać będzie dalszych spotkań i prac w celu wypracowania szczegółowych propozycji dla różnych organizacji technicznych.

Ograniczony czas spotkania uniemożliwił omówienie innych zaplanowanych tematów. Mam nadzieję, że uda nam się do nich wrócić podczas następnych naszych spotkań.

Z poważaniem

Bogusław Muszyński