Drukuj
Odsłony: 448

Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji,

przy współudziale Instytutu Kolejnictwa, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Instytutu Tele-i Radiotechnicznego oraz Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej,

zorganizował i 28 listopada 2018 r. przeprowadził na terenie Instytutu Kolejnictwa VIII konferencję naukowo-techniczną poświęconą aktualnym zagadnieniom teleinformatyki „Wpływ bezprzewodowych technologii informatycznych na życie współczesnego człowieka”. Konferencja jest realizowana w ramach corocznych obchodów „Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego”.

Otwarcia konferencji dokonał Prezes Oddziału EIT SEP kol. mgr inż. Zbysław Antoni Kucza. Witając zebranych serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie, a współorganizatorom – za zaangażowanie i aktywny udział w przygotowaniu konferencji. Gościem konferencji był Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak.

Zabierając głos dr inż. Piotr Szymczak podkreślił, że SEP jest najstarszym stowarzyszeniem wśród zrzeszonych w NOT i w 2019 r. obchodzić będzie 100-lecie swego istnienia, a konferencja odbywa się w przededniu III Kongresu Elektryki Polskiej. Podziękował Oddziałowi EIT i współorganizatorom za wysiłek organizacyjny wskazując, jak ważne dla Stowarzyszenia są tego typu przedsięwzięcia przyciągające licznych młodych pracowników nauki, studentów i uczniów kierunków studiów zawodowych związanych z teleinformatyką. Wprawdzie SEP jest najliczniejszym w NOT Stowarzyszeniem i liczy ponad 23000 członków, ale to przecież młodzież decydować będzie o jego przyszłości.

Zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa dr inż. Andrzej Massel wyraził zadowolenie, że już po raz kolejny Konferencja odbywa się na terenie Instytutu. Przypomniał, że Instytut jest od 1951 roku kontynuatorem działalności powstałego w 1923 r. Referatu doświadczalnego w resorcie Kolei żelaznych. Współczesna kolej jest przecież także nierozerwalnie związana z nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi, w tym – w ogromnej mierze – bezprzewodowymi.

Tradycyjnie już konferencja rozpoczęła się sesją okolicznościową, honorującą osiągnięcia wybitnych członków Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP.

Sesji przewodniczył kol. dr inż. Wojciech Kocańda, który w swoim wystąpieniu pt. ”Praca twórcza i działalność społeczna prof. dr. hab. inż. Bronisława Steca” podkreślił, że nie tylko nieprzeciętne dokonania naukowe i twórcze prof. Steca stały się postawą decyzji o Jego uhonorowaniu w czasie tej ważnej imprezy naukowo-technicznej, ale także fakt jubileuszu 80-lecia urodzin. Na zakończenie Prezes SEP kol. dr inż. Piotr Szymczak wraz z Prezesem Oddziału EIT kol. mgr. inż. Zbysławem Antonim Kuczą wręczyli Jubilatowi list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów.

 
   

W drugiej części sesji prof. Stec podziękował za wyróżnienie oraz wygłosił bardzo interesujący referat pt. „Szumy jako sygnał i zakłócenie”.

W sesji plenarnej, której przewodniczył prof. WAT płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, zostały przedstawione 2 referaty: ppłk. dr. inż. Mariusza Bednarczyka „Rozwój technologii bezprzewodowych dla IoT” oraz dr. inż. Piotra Dumani, dyrektora Instytutu Technologii Elektronowej - „Cyberbezpieczeństwo – zagrożenia sprzętowe”.

W pierwszej sesji panelowej „Nowoczesne technologie informacyjne”, której moderatorem był prof. Piotrowski, przedstawiono 6 referatów: Pawła Dudka i Zbigniewa Piotrowskiego - „Łączność satelitarna: Alternatywa czy konieczność?”, Piotra Łubkowskiego - „Praktyczna implementacja monitoringu video z wykorzystaniem bezzałogowych środków latających w systemie ochrony obiektów”, Jana Kelnera i Cezarego Ziółkowskiego - „Minimalizacja zjawiska dyspersji kątowej w systemach piątej generacji”, oraz - występujących po raz pierwszy w tej cyklicznej konferencji przedstawicieli Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu - Roberta Matyszkiela, Pawła Kaniewskiego, Bogusława Grochowiny i Mateusza Kustry - „Wpływ wybranych mechanizmów dynamicznego zarządzania widmem częstotliwości na zwiększenie bezpieczeństwa realizacji szerokopasmowych usług sieciowych”, Janusza Romanika, Krzysztofa Zubela, Edwarda Golana, Pawła Kaniewskiego i Marka Suchańskiego - „Mapy środowiska radiowego jako element systemu zarządzania częstotliwościami w nowoczesnych systemach teleinformatycznych”, Jarosława Bugaja i Marka Bugaja - „ Analiza porównawcza wybranych metod lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego”.

W drugiej sesji panelowej ”Nowoczesne technologie telekomunikacyjne w inteligentnym transporcie”, której moderatorem był dr hab. inż. Mirosław Siergejczyk, prof. PW, przedstawiono 4 referaty: Stanisława Gago, Karoliny Krzykowskiej i Mirosława Siergiejczyka „Technologie bezprzewodowe w inteligentnym transporcie”, Władysława Skoneckiego „Cyfrowy system komunikacji radiowej G5 w pasmie mikrofalowym5,9 GHz jako międzynarodowy standard komunikacji C-ITS G5 w transporcie drogowym” oraz Tomasza Kosiło „Przyszłość bezprzewodowych systemów łączności kolejowej”.

W trzeciej sesji panelowej Telekomunikacja w medycynie i ochronie zdrowia ludzkiego”, w której moderatorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, przedstawiono 4 referaty: Ewy Łada-Tondyra - „Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na metalowe implanty”, Sylwii Wiśniewskiej, Andrzeja Krawczyka, Elżbiety Wyszyńskiej, Józefa Mroza, Ewy Korzeniewskiej i Piotra Murawskiego - „Elektrostymulacja w medycynie – historia i współczesna praktyka”, Agnieszki Michalczuk, Kamila Wereszczyńskiego, Henryka Josińskiego, Adama Świtońskiego i Konrada Wojciechowskiego – „Reidentyfikacja osobnicza na podstawie chodu człowieka zarejestrowanego w systemie wizyjnym” oraz Ewy Korzeniewskiej - „Sensory tekstroniczne”.

Zamknięcia konferencji dokonał kol. dr inż. Wojciech Kocańda dziękując w szczególności prowadzącym sesje i referentom, a pozostałym – za uczestnictwo i aktywny udział w konferencji.