Kontakt

Wojciech Kocańda
Stanowisko:
Wiceprezes ds. naukowych
Telefon komórkowy:
601-201-490

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wojciech Jerzy Kocańda urodził się dnia 6.07.1944 r. we Wróblewie na Mazowszu. W latach 1951-58 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Płońsku, następnie do Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w 1962 r., gdzie uzyskał maturę. W 1962 r. zdał egzaminy do Wojskowej Akademii Technicznej i po rocznej zasadniczej służbie wojskowej rozpoczął studia w WAT na Wydziale Elektroradiotechnicznym (obecnie Elektroniki). Po obronie (z wyróżnieniem) pracy dyplomowej w lipcu 1968 r. uzyskał tytuł mgr inż. radioelektronika. We wrześniu tego roku został skierowany na praktykę dowódczą w Powidzu (pow. Gniezno), na stanowisko dowódcy radiolokacyjnego systemu lądowania w warunkach złej widoczności. Od grudnia 1969 r. do sierpnia 2014 r. nieprzerwanie pracował w WAT. W latach 1969-1980 kolejno jako asystent, st. asystent i wykładowca w Instytucie Radiolokacji (obecnie) Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki, od 1985 r. jako adiunkt- kierownik Zakładu Radiolokacji, od 1991 r. jako z-ca szefa (dyrektora) Instytutu Radiolokacji, od lutego 1993 r. do 31.12.2001 r. jako zastępca Komendanta (prodziekan) Wydziału Elektroniki ds. dydaktyczno-naukowych, następnie do 6.07.2002 r. jako szef Oddziału Kształcenia WAT. Po przeniesieniu do rezerwy (od 7.07.2002 – jako płk rez. dr inż.) pełnił funkcje: pełnomocnika prorektora ds. kształcenia (w obszarze spraw studenckich), dyrektora Biura (kierownika Działu) Spraw Studenckich, a od lutego 2007 r. jako pełnomocnik rektora WAT ds. studenckich. Od 1.09.2012 r. był głównym specjalistą ds. współpracy z placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami w pionie prorektora ds. studenckich. W okresie od listopada 2014 do grudnia  2016 r. pracował w Wydziale Logistyki WAT.

Jest specjalistą w zakresie badań właściwości sygnałów i urządzeń radiolokacyjnych oraz urządzeń symulacyjno-treningowych. W ramach działalności naukowo-badawczej kierował pracami i w nich aktywnie uczestniczył. Stanowiły one przyczynek do rozwoju krajowych urządzeń i systemów radarowych. Jest współautorem 6 patentów, autorem lub współautorem kilku artykułów oraz ponad 30 referatów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Za działalność w tym obszarze został wyróżniony: Nagrodą Państwową II stopnia (zespołową) – 1978 r. nagrodą MON I stopnia – 1975 r., nagrodą MNSzWiT w 1976 r., nagrodą Głównego Inspektora Techniki WP w 1978 r., nagrodą rektora WAT (czterokrotnie), dziekana Wydziału Elektroniki (dwukrotnie). Ponadto aktywnie uczestniczył w procesie dydaktycznym – przeprowadził ponad 6 tys. godz. zajęć (na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych), był promotorem 34 prac dyplomowych (w tym 3 obronionych z wyróżnieniem), opiekunem 4 studentów indywidualnych, autorem lub współautorem 7 skryptów akademickich

Jest współtwórcą i głównym organizatorem cyklicznej międzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON, był członkiem komitetów programowych 6 konferencji międzynarodowych i ponad 20 krajowych. Za działalność w tym obszarze został wyróżniony nagrodą rektora WAT(trzykrotnie) i dziekana Wydziału Elektroniki WAT(dwukrotnie). Jako wieloletni nauczyciel akademicki bardzo aktywnie współpracował z młodzieżą, początkowo ze studentami wojskowymi, a od 2002 r. również z cywilnymi.

Od 1973 r. jest członkiem SEP, gdzie działał aktywnie: w Kole Zakładowym SEP WAT, jako członek Zarządu do 1989 r., a od 1990 r. jako członek Zarządu Oddziału Elektroniki i Telekomunikacji SEP, w latach 1994-98 przewodniczył Komisji ds. odznaczeń i wyróżnień, od 2002 r. jest wiceprezesem OEIT ds. naukowych. Był inicjatorem aktywnego udziału studentów WAT w corocznych ODME, ŚDTiSI.  Reprezentanci  WAT aktywnie uczestniczyli w Konferencjach  Okrągłego Stołu. Młodzież WAT była wielokrotnie wyróżniana, w tym przez organy SEP, znana jest w kraju i zagranicą.

W SEP pełnił i pełni różne funkcje, m.in. członka Zarządu OEIT, Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrycznego SEP (2002-06), Komisji Wyborczej WZD od 2006 do  chwili obecnej, od 2002 r. działa w Sekcji Radiotechniki SEP, od 2006 r. jest członkiem Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów, od 2010 r. jest Przewodniczącym Funduszu Stypendialnego SEP, a od 2014 r. jest członkiem Zarządu FS im. Grzelaka i Komisji Statutowej (2010-14). Wielokrotnie był członkiem Komitetu Organizacyjnego ŚDTiSI, wraz z grupą ze Studenckiego Koła SEP uczestniczył w obradach KOS, I i II Kongresu Elektryki Polskiej (KEP) oraz Komitetu Programowego II KEP. Wielokrotnie uczestniczył w ŚDTi SI oraz ODME.

Dwukrotnie na terenie WAT zorganizował  posiedzenie CKMiS oraz posiedzenia Sekcji Radiotechniki SEP wraz z wykładem merytorycznym i pokazem urządzeń. Spowodowało to znaczący wzrost aktywności członków w przedsięwzięciach organizowanych przez organa SEP, szczególnie konferencje: Tesla, Manczarski,  Groszkowski, Wpływ Technologii Teleinformatycznych na Współczesnego Człowieka. Był członkiem Sekcji Mikrofal Komitetu  Elektroniki i Telekomunikacji PAN, z-cą  przewodniczącego ds. AES w Zarządzie IEEE AP/AES/MTT(Poland Section) oraz AFCEA (Armed  Forces  Communication and Electronics Association).

Za zasługi dla rozwoju systemu obronnego państwa, gospodarki narodowej i współpracy z zagranicą  w dziedzinie nauki i kształcenia kadr oraz  działalności na rzecz szkolnictwa wojskowego i cywilnego został odznaczony: Krzyżami Oficerskim (2000 r.) i Kawalerskim (1993 r.) Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi (1988 r.), medalami: złotym, srebrnym i brązowym „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, złotym medalem za „Zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej”. Został wyróżniony tytułem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” oraz medalami: ”Komisji Edukacji Narodowej”, „Za szczególne zasługi dla rozwoju Wojskowego Szkolnictwa Zawodowego”(1996 r.), odznakami: „Zasłużony dla łączności”(złota), „Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego”( srebrna i złota).

Za  działalność społeczną został wyróżniony tytułem: „Zasłużony  Senior” i „Wyróżniający się  nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży”, medalami: 90-lecia SEP (2009), im. prof. J. Groszkowskiego(1998), S. Fryzego (2006 i 2007),   Pożarskiego (2002),  M. Doliwo-Dobrowolskiego, P.J. Nowackiego, dr. J. Moskwy, odznakami: Honorowa SEP (srebrna, złota i szafirowa), NOT (srebrna i złota).

Zainteresowania: siatkówka, turystyka rowerowa, narty.