Kontakt

Cezary Rudnicki
Stanowisko:
Członek Zarządu - rzecznik prasowy
Telefon:
22 624-0619
Telefon komórkowy:
501-025-696

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Cezary Rudnicki urodził się 26 lutego 1942 r. w Warszawie. Ukończył w roku 1967 studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektronika. W tym samym roku rozpoczął pracę w Fabryce Półprzewodników „Tewa”, jako konstruktor i kierownik sekcji. W 1972 r. przeszedł do Przemysłowego Instytutu Elektroniki, gdzie pracował do 1993 r., jako adiunkt i kierownik pracowni. Równocześnie w latach 1985-95 był redaktorem czasopisma „Elektronizacja”, a w latach 1993-2009 był redaktorem, a od roku 2006 zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Radioelektronik Audio-HiFi-Video”. Od 2010 r. jest współpracownikiem i członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Elektronika”. Równocześnie od 1996 r. jest właścicielem i dyrektorem firmy „CAREL Cezary Rudnicki” o profilu elektroniczno-informatycznym – komputerowe projektowanie elektronicznych układów analogowych i mieszanych..

Cezary Rudnicki est członkiem SEP od 1968 r., a od 1981 r. rzeczoznawcą SEP. Od 2010 r. jest członkiem Zarządu Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji, będąc także od 2014 r. rzecznikiem prasowym OEIT SEP. Jest też czynnym działaczem Centralnej Komisji d/s Wydawnictw SEP. Za swoją działalność stowarzyszeniową został odznaczony złotą i srebrną Odznaką Honorową SEP oraz Medalami im. prof. Janusza Groszkowskiego i prof. Stanisława Fryzego. Posiada tytuł rzeczoznawcy SEP. Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Jest autorem 5 książek popularno-naukowych, kilku podręczników z zakresu elektroniki na poziomie wyższym, kilku referatów na konferencjach międzynarodowych oraz ponad 500 publikacji w prasie krajowej i kilku artykułów w prasie zagranicznej. Pracował w zespole nad monografią „Zarys historii elektroniki polskiej” i był autorem / współautorem jej kilku rozdziałów.