Kontakt

Jerzy Kuciński
Stanowisko:
Przew. Kom.Rewizyjnej Oddziału EIT SEP.
Telefon:
22 669-6101
Telefon komórkowy:
697 051 307

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Jerzy Kuciński urodził się w dniu 10.09.1945 roku. Posiada wyższe wykształcenie techniczne i tytuł magistra inżyniera elektronika, uzyskany po ukończeniu studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1969 roku, a także ukończone Roczne Studia Nauk Społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania oraz roczne Studium Podyplomowe Handlu Zagranicznego na SGPiS. Ukończył także kilkanaście kursów dotyczących problematyki gospodarczej oraz współpracy międzynarodowej, w tym z Unią Europejską.

Od 1969 roku pracował w wielu przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego i elektrycznego, w instytucjach państwowych (m.in. w MPM oraz URM i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako doradca Prezesa RM) oraz w kilku spółkach prawa handlowego. Pracował także w Biurze SEP, a w 2007 roku pełnił obowiązki dyrektora Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Warszawie. Od 2007 roku jest na emeryturze.

Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 1969 roku. Od początku wstąpienia do SEP działa aktywnie na terenie Oddziału Warszawskiego Elektroniki i Telekomunikacji (obecnie OEIT) oraz w Oddziałowej Sekcji Elektroniki, której przewodniczył w latach 1982-86. W latach 1983-86 był członkiem Komitetu Elektronizacji i Automatyzacji Oddziału Stołecznego NOT. W latach 2006-09 był wiceprezesem i sekretarzem, a w latach 2009-11 prezesem Koła Terenowego w OEIT SEP. Obecnie (od 2011 roku) pełni funkcję wiceprezesa tego Koła.

Począwszy od 1981 roku był delegatem na wszystkie kolejne WZD OWEiT i OEIT, w latach 1987-98 był członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego EiT, a w latach 2006-10 był członkiem Zarządu OEIT, pełniąc równocześnie w okresie 2006-07 funkcję sekretarza OEIT. Od 2010 roku jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału EIT SEP.

Równocześnie Jerzy Kuciński aktywnie działa w kilku jednostkach centralnych SEP. Od 1974 roku jest członkiem Centralnego Kolegium Sekcji Elektroniki, (którego był sekretarzem w latach 1975-82 i 1987-90), a od 1990 roku do chwili obecnej jest członkiem Prezydium CK Sekcji Elektroniki. Od 2006 roku jest również członkiem Prezydium i sekretarzem Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP. W latach 1990-2002 był równocześnie członkiem Rady Programowej „Elektronizacji”.

Począwszy od XXI WZD SEP, w latach 1978-2004 był delegatem na siedem WZD SEP. Uczestniczył w organizacji kilkunastu krajowych i międzynarodowych cyklicznych konferencji i sympozjów naukowo-technicznych. Jest członkiem Komisji Statutowej SEP, która przygotowała projekt nowego statutu, przyjętego przez NWZD SEP w 2017 r.

Jest autorem lub współautorem kilkunastu opracowań SEP (memoriałów, raportów, opinii i stanowisk), dotyczących problematyki podzespołów elektronicznych, przemysłu elektronicznego i elektronizacji gospodarki narodowej, a także kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych krajowych i kilku zagranicznych. Jest także współautorem wydawnictw książkowych z okazji 50 lat OEIT i 60 lat OEIT oraz sekretarzem Kolegium Redakcyjnego i autorem 9 rozdziałów monografii „Zarys historii elektroniki polskiej”.

Posiada godność Zasłużonego Seniora SEP i tytuł rzeczoznawcy SEP.

Za zasługi dla SEP i NOT został wyróżniony odznaczeniami stowarzyszeniowymi, a m.in. Srebrnymi i Złotymi Odznakami Honorowymi SEP i NOT, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” oraz Medalem im. prof. Janusza Groszkowskiego.