Cyfrowa transformacja dzięki mobilności, chmurze i szerokopasmowemu Internetowi, odbywa się w niemal każdej branży. Ta transformacja międzysektorowa stworzyła potrzebę opracowania koncepcji łączności bezprzewodowej dla piątej generacji rozwiązań mobilnych (5G). W porównaniu z poprzednimi generacjami łączności bezprzewodowej, powodem rozwoju sieci 5G jest poszerzenie funkcji sieci komórkowych oraz zapewnienie możliwości  działania nie tylko odbiorcom, ale również różnym gałęziom przemysłu i społeczeństwom, a tym samym wyzwolenie potencjału Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT).

Niedawny raport firmy Ericsson pokazuje, że "większość europejskich i północnoamerykańskich operatorów uważa, że ​​5G będzie bardziej korzystne dla konsumentów, a podobna większość w Azji i Pacyfiku i Ameryce Środkowej i Łacińskiej oczekuje, że ​​5G będzie bardziej nakierowane na działalność biznesową. Telekomunikacja maszynowa (M2M), łączność szerokopasmowa, usługi typu „chmura” i telefon komórkowy stanowią czynniki napędzające innowacje biznesowe w przemyśle. 

Kilka branż określiło swe wymagania wobec 5G, a oto kluczowe sektory: motoryzacja, budownictwo, energetyka, zdrowie, produkcja, media, handel detaliczny i transport.

Autonomiczne sterowanie pojazdami umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, zwiększenie produktywności, jakości życia itd. Inteligentne systemy transportu ułatwiają skuteczne zarządzanie i kontrolę ruchu drogowego.

Komunikacja awaryjna wymaga niezawodnej sieci, która może pomóc w wyszukiwaniu i ratowaniu ludzi, a także określanie i naprawianie katastrofalnych problemów związanych z maszynami, nawet jeśli części sieci zostały uszkodzone w katastrofie.

Automatyka przemysłowa obejmuje urządzenia w linii montażowej komunikujące się z jednostkami sterującymi z wysoką niezawodnością a także małym opóźnieniem tak, aby móc obsługiwać krytyczne aplikacje. Może to być również związane z robotyką w chmurze.

Pasażerowie podróżujący w szybkim pociągu mogą wykorzystać czas podróży do celów rekreacyjnych lub biznesowych, korzystając z doświadczeń użytkowników uzyskanych podczas postoju lub w pojazdach poruszających się o wiele wolniej.

W dużych imprezach plenerowych o określonym czasie trwania, na określonym obszarze mogą uczestniczyć znaczne liczby osób. Tego typu wydarzenia obejmują np. turnieje sportowe, wystawy, koncerty, festiwale.

System może komunikować się z ogromną liczbą urządzeń rozproszonych geograficznie. Może odczytywać dane, analizować je, podejmować decyzje i sterować uruchamianiem – np. nadzorować lub wdrażać sterowanie rozproszonymi informacjami zwrotnymi i monitorować kluczowe elementy.

Media na żądanie realizują indywidualne pragnienia użytkowników - aby mieć możliwość korzystania z treści multimedialnych (audio i wideo) w dowolnym miejscu i czasie.

Inteligentne sieci miejskie obejmują zdalne monitorowanie infrastruktury miejskiej, informacje o ruchu w czasie rzeczywistym oraz ostrzeżenia o bezpieczeństwie publicznym w celu poprawy czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych.

Teleprotekcja sieci złożonej z inteligentnych sieci jest zdolnością reagowania na gwałtowne zmiany podaży lub wykorzystania zasobów (takich jak energia elektryczna, woda i gaz) w celu uniknięcia nieprzewidzianych awarii systemu, które mogą uszkodzić sprzęt lub powodować przerwy w dostawie energii.

Wirtualna i wzbogacona rzeczywistość umożliwia użytkownikom wzajemną interakcję, tak jakby znajdowali się w tej samej lokalizacji. Choć wirtualna rzeczywistość całkowicie zastępuje dźwiękowe i wizualne wrażenia użytkownika i wzbogaca rzeczywistość, dostarczając dodatkowych informacji istotnych dla otaczającego środowiska. 

W tabeli podsumowano niektóre wymagania dla wymienionych zastosowań. (cr na podstawie materiałów firmy Ericsson)

 

Zastosowania 

Wymagania 

Wartość parametru

Autonomiczne sterowanie pojazdem

Czas opóźnienia 

<5 ms

Dostępność 

>99,999 %

Niezawodność 

>99,999 %

Komunikacja awaryjna

Dostępność

stopa wykrycia ofiary- 99,9%

Wydajność energetyczna

żywotność baterii – 1 tydzień

Automatyka urządzeń

Czas opóźnienia

<1 ms

Niezawodność

do utraty pakietów <10-9

Szybkie pociągi

Gęstość ruchu

DL: 100 Gb/s /km2 UL: 50 Gb/s

Przepustowość użytkownika

DL: 50 Mb/s, UL: 25 Mb/s

Mobilność 

500 km/h

Duża impreza na zewnątrz

Przepustowość użytkownika

30 Mb/s

Gęstość ruchu 

900 Gb/s /km2

Gęstość połączenia 

Cztery urządzenia /m2

Prawdopodobieństwo awarii 

<1 %

Ogromna liczba urządzeń rozproszonych geograficznie

Gęstość połączenia

1 mln urządzeń /km2

Dostępność 

pokrycie - 99,9% 

Wydajność energetyczna

10-letnia żywotność baterii

Media na żądanie

Przepustowość użytkownika

15 Mb/s

Czas opóźnienia

5 s (po włączeniu), 

0,2 s (po zerwaniu łącza)

Gęstość połączeń

4000 urządzeń /km2

Gęstość ruchu

60 Gb/s /km2

Dostępność

pokrycie –  95 %

Zdalna praca i badanie

Czas opóźnienia

<1 ms

Niezawodność

99,999 %

Centrum handlowe

Zakupy użytkowników

DL:300 Mb/s; UL:60 Mb/s

Gęstość

700 Gb/s /km2

Gęstość urządzeń

200 tys. /km2

Dostępność

95% dla większości aplikacji, a 99% dla związanych z bezpieczeństwem

Niezawodność

Stadion

Wydajność użytkownika

0,3-20 Mb/s

Gęstość ruchu

0,1-10 Mb/s /m2

Zarządzanie ruchem

Gęstość ruchu

480 Gb/s /km2

Przepustowość użytkownika

DL:100 Mb/s, UL: 20 Mb/s

Dostępność 

95 %

Wirtualna rzeczywistość

Wydajność użytkownika

4-28 Gb/s

Opóźnienie 

<7 ms

Szerokopasmowy dostęp omowy

Gęstość połączenia

4000 urządzeń /km2

Gęstość ruchu 

60 Gb/s/km2