WPŁYW BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

 
Mieczysław Żurawski otwiera konferencję

 

Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji im. prof. Janusza Groszkowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizował, już po raz siódmy konferencję naukowo-techniczną poświęconą aktualnym zagadnieniom teleinformatyki pt: „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka”, która odbyła się 22 listopada 2017 r. w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie przy ul. Chłopickiego 50. Otwarcia konferencji dokonał dr inż. Mieczysław Żurawski-wiceprezes OEIT SEP, witając serdecznie przybyłych uczestników, zaś Dyrektor Instytutu – dr inż. Andrzej Żurkowski wyraził zadowolenie, że kolejny raz ta konferencja odbywa się na terenie Instytutu.

Cezary Andrzej Ambroziak (1935 - 2012) ukończył Wydział Łączności Politechniki Warszawskiej w 1958 r. Opracowana przez niego, w ramach pracy dyplomowej, germanowa dioda ostrzowa była pierwszym opracowanym w Polsce oryginalnym przyrządem półprzewodnikowym produkowanym seryjnie m.in. w Zakładzie Produkcji Półprzewodników „PEWA”, a później w Fabryce Tranzystorów „TEWA” (tzw. diody ze złotym ostrzem). Doktoryzował się (promotor prof. Janusz Groszkowski) w 1963 r., habilitował w 1970 r., a tytuł profesora otrzymał w 1974 r.