Marian SenatorskiZ głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 6 września 2022 r. w wieku 83 lat, zasłużonego działacza Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP, emerytowanego nauczyciela akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej mgr. inż. Mariana Senatorskiego.
Urodził się 12 kwietnia 1939 r. w Lublinie. W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W ramach działalności stowarzyszeniowej pełnił wiele funkcji społecznych: był m.in. wiceprezesem i skarbnikiem Koła Zakładowego SEP przy WAT, członkiem Zarządu Oddziału EIT, a także sekretarzem Sądu Koleżeńskiego Oddziału EIT.

Był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Systemów Pomiarowych i Automatyki Wydziału Elektroniki WAT. Za swoją działalność na rzecz młodych pokoleń uhonorowany został tytułem Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego WAT.
Jest autorem opracowań: elektrycznego analogu silnika turbinowego, elektrycznego układu sygnalizacyjnego przed zagrożeniem wybuchu oraz układu pomiarowego ruchu liniowego dolnych kończyn człowieka. Efekty swoich prac przedstawiał na konferencjach naukowo-technicznych oraz w wielu artykułach, a szereg z nich było wdrażanych w przemyśle. Przykładem jest patent nr 157769  „Urządzenie do pomiaru parametrów geometrycznych orki” z roku 1987 oraz   patent nr 156984 „Urządzenie do pomiaru sił występujących na złączu ciągnik-narzędzie rolnicze” z roku 1988.

W Stowarzyszeniu uzyskał świadectwa kwalifikacyjne E i D oraz uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie elektrycznej aparatury pomiarowej. Od 2008 roku był członkiem komisji kwalifikacyjnej nr 516.

Za działalność stowarzyszeniową otrzymał następujące odznaki honorowe i wyróżnienia: Złotą Odznakę Honorową SEP (1994), Szafirową Odznakę Honorową SEP (2016), godność Zasłużonego Seniora SEP (2014). Wyróżniony został wieloma medalami SEP: im. prof. Mieczysława Pożaryskiego (1989), im. prof. Janusza Groszkowskiego (2001), im. inż. Kazimierza Szpotańskiego (2011), im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego (2017), 90. lecia SEP (2011) i 100. lecia SEP (2019), Złotą Odznaką Honorową NOT (1996).

Otrzymał także medale: „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału EIT
Zarząd Koła Zakładowego przy WAT

UroczystoScreenHunter 156ści pogrzebowe odbędą się 15 września - czwartek - o godz. 15.00 w sali A na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa, Wójcickiego 14), po których nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarz miejscowy.