Szkolenie i Egzamin - Zakres Grupa 1 E i D

Szkolenie i Egzamin - Zakres Grupa 1 E i D
logo_oeit_2
Termin: 30 wrzesień 2021 11:00

Miejsce: Czackiego 3/5 p. 109

Egzaminy przeprowadzane są cyklicznie w siedzibie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP.
Cena egzaminu 280 zł  brutto*
*Koszt egzaminu jest ustalony według § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829).

Dla zorganizowanych grup istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w siedzibie Zamawiającego.

Szczegółowe informacje  w Biurze Oddziału EIT SEP  00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 109.

Biuro czynne poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 15:00

Tel: 22 826-61-07
Fax: 22 827-71-27
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta: Santander Bank Polska S. A. Nr 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 89 z 28.04.2003 r. poz. 828),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci    (Dz.U.Nr141, z 2005  r.  poz. 1189).

-  Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez nasze Komisje ważne jest również w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

 Do pobrania Wniosek "E" Grupa I Do pobrania Wniosek "D" Grupa I


Dzięki ukończeniu szkolenia można nabyć uprawnienia państwowe do:
 1. obsługi,
 2. konserwacji,
 3. remontów,
 4. montażu,
 5. kontrolno-pomiarowych

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne wytwarzających, przetwarzających, przesyłających  i zużywających energię elektryczną. dla urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do i powyżej 1kV
Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją SEP i kończy się wydaniem legitymacji SEP OEIT

Organizacja szkolenia: szkolenia otwarte dla pojedynczych osób, szkolenia grupowe realizowane u Klienta

Czas trwania szkoleenie przypominajace przepisy przed egzaminem dla osób przedłużających uprawnienia Cena 290 zł netto za osobę
Cena egzaminu 280 zł za uprawnienie E lub D /za osobę
Miejsce Otwarte w Siedzibie SEP OEIT Warszawa Czackiego 3/5, lub u Klienta
Wykładowcy Specjaliści uprawnieni do prowadzenia szkoleń w zakresie uprawnień elektrycznych gr. 1, członkowie komisji SEP

Uprawnienia są konieczne do pracy z urządzeniami zaliczającymi się do poniższych kategorii:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9
 
 

 

Telefon
+48 22 827 71 27, Telefon komórkowy: +48 508 493 221
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Addres
Czackiego 3/9

 

Terminy


 • 30 wrzesień 2021 11:00
 • 16 wrzesień 2021 11:00

Wspierane przez iCagenda