Wyniki wyborów OEIT SEP 04/03/2014
Witamy w OEIT

XVII Konferencja Okrągłego Stołu

Email Drukuj PDF

XVII KONFERENCJA  OKRĄGŁEGO  STOŁU – POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

pod hasłem przewodnim „Przedsiębiorczość w obszarze ICT na rzecz zmian społecznych” odbyła się 17 maja 2016 r. w Gmachu Głównym Sejmu RP, w sali Nr 118 im. Konstytucji 3 Maja.

Relacja znajduje się w zakładce "Aktualności /Wydarzenia SEP"

Poprawiony: wtorek, 24 maja 2016 12:45
 

Konferencja OEIT 2016

Email Drukuj PDF

Konferencja naukoeo-techniczna

alt

Poprawiony: sobota, 07 maja 2016 20:57
 

Zebranie Koła Terenowego Warszawa

Email Drukuj PDF

Spotkanie KołaTerenowego Warszawa przy OEIT SEP

W dniu 16 marca2016 r. w Warszawskim Domu Technika odbyło się spotkanie Koła Terenowego Warszawa. W zebraniu udział wzięło 11 członków Koła. Zebranie zaszczycił Gość – Prezes OEIT, Kol. Zbysław Kucza.

Przyjęta tematyka objęła m.in. omówienie działalności Koła w minionym 2015 r., propozycję Koła Terenowego dotyczącą ew. połączenia obydwu Kół i propozycje dalszej działalności.

I. Szczegółowa działalność Koła Terenowego Warszawa w 2015 r. została przedstawiona w sprawozdaniu przekazanym do Biura OEIT SEP. W pierwszej części spotkaniu prezes Koła Bogusław Muszyński przedstawił najważniejsze części z tego sprawozdania:

-        udział w pracach Zarządu OEIT i aktualizowanie strony internetowej OEIT - Kol. Cezary Rudnicki;

-        udział w pracach Rady Zarządzającej ds. certyfikacji wyrobów elektrotechnicznych przy Instytucie Elektrotechniki – przedstawicielem SEP do Rady jest Bogusław Muszyński;

-        w okresie od początku roku do 31 sierpnia 2015 r. trwały prace nad książką „Zarys historii elektroniki w Polsce” uwieńczone wydaniem jej drukiem; udział w pracach brali Koledzy naszego Koła – Mieczysław Frącki, Jan Grzybowski, Cezary Rudnicki oraz Kol. Jerzy Kuciński z Koła Terenowego; jest to ważna pozycja wydawnicza, znacznie rozszerzająca horyzont czasowy dotychczasowych zbiorczych opracowań historycznych z tego zakresu.

-        Członkowie Koła wzięli udział w wielu wydarzeniach organizowanych przez SEP, a w tym:

-      w XVII Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowym „Stan i funkcjonowanie Komisji Kwalifikacyjnych w SEP” (24.04.2015),

-      w obradach XVI Konferencji Okrągłego Stołu w ramach ŚDTiSI 2015 (13.05.2015),

-      we wspólnym zebraniuczłonków Koła Terenowego OEIT SEP i Koła Terenowego Warszawa OEIT SEP, podczas którego zapoznano się z prelekcją pt. „Broń HPM” autorstwa dziekana Wydziału Elektroniki WAT, Kol. prof. dr hab. inż. Mariana Wnuka; podkreślić należy, że inspiratorem i głównym organizatorem tego zebrania był Kol. Jerzy Kuciński wiceprezes Koła Terenowego OEIT SEP (9.06.2015),

-      w warsztatach „China Homelife 2015” oraz w konferencji „Problem dotrzymania standardów ograniczników przepięciowych” zorganizowanej przez Oddział Poznański SEP w ramach EXPOPOWER 2015 – Międzynarodowych Targach Energetyki i GREENPOWER 2015 – Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej, a także zwiedzanie ekspozycji targowych MTP (27-28.06.2015);

-      w konferencji (uczestnictwo i udział w organizacji) „Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka” towarzyszącej ŚDTiSI 2015; członkiem Komitetu Programowego konferencji był nasz Kol. prof. Andrzej Krawczyk, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu SEP a członkiem Komitetu Organizacyjnego konferencji była Kol. Iwona Fabjańczyk (25.11.2015).

-      ponadto, członkowie naszego Koła uczestniczyli w Spotkaniach Świąteczno-Noworocznych – centralnych i w oddziałach SEP.

II. W listopadzie 2015 r. wystąpiliśmy, jako Koło Terenowe Warszawa SEP, do władz OEIT SEP o nadanie godności Zasłużonego Seniora SEP Kol. Mieczysławowi Frąckiemu, o odznaczenie Srebrną OH SEP Kol. Iwony Fabjańczyk i medalem Mieczysława Pożaryskiego Kol. Cezarego Rudnickiego (uhonorowani zostali 14 stycznia 2016 r.).

III. W dalszej części spotkania została omówiona propozycja Koła Terenowego ew. połączenia obydwu naszych Kół, propozycje dalszej działalności naszego Koła. Głównym celem tego połączenia byłoby uniknięcie pomyłek związanych z podobieństwem nazw obydwu naszych Kół. Dodać należy, że liczebność obydwu Kół jest porównywalna. Działa także trzecie Koło o zbliżonej nazwie – Koło Terenowe Zegrze.

Zebrani nie uznali za celowe połączenia Koła Terenowego Warszawa SEP z Kołem Terenowym SEP. W przypadku pojawienia się pomyłek, można będzie rozważyć ew. zmianę nazwy Koła na bardziej wyróżniającą.

IV. Propozycje dalszej działalności naszego Koła. Do propozycji działalności SEP, w tym Koła Terenowego Warszawa zaproponowano:

-        Kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT NOT, przypomniała o organizowanym w czerwcu 2016 r. XXV Kongresie Techników Polskich wspólnie z III Światowym Zja-zdem Inżynierów Polskich we Wrocławiu. Do uczestnictwa zaprasza wszystkich człon-ków Koła.

-        Kol. Andrzej Krawczyk, przewodniczący Polskiego Komitetu SEP ds. Zastosowań Pola Elektromagnetycznego w Medycynie, zwrócił uwagę na zbliżający się jubileusz 100-lecia SEP (2019 r.) i zasadność z tej okazji szerokiego zaprezentowania najważniejszych Polaków zasłużonych dla rozwoju elektrotechniki. Niewątpliwie takich osób jest wiele, jednak ograniczenie listy do np. 15 osób ułatwiłoby przekazy medialne i lepsze zapamiętanie ich sylwetek.
W uzupełnieniu Kol. Iwona Fabjańczyk poinformowała o rozpoczętych pracach Centralnej Komisji Historycznej SEP do jubileuszu 100-lecia SEP, gdzie m.in. przewiduje się opracowanie dużej listy Polaków zasłużonych dla rozwoju elektrotechniki, jednak zbyt wielka liczebnie lista nie wydaje się właściwa.
Kol. Andrzej Krawczyk zaproponował aby we współpracy z innymi Kołami opracować własne propozycje do omawianej listy.

-        Kol. Kamil Wójcik, Prezes Zarządu Spółki Informatyka Sp. z o. o. działającej na rzecz FSNT-NOT, poruszył temat poprawy łączności elektronicznej, w tym nowoczesnego powiadamiania członków Koła o organizowanych wydarzeniach w SEP; spółka Informatyka świadczy kompleksowe usługi IT m.in. dla stowarzyszeń działających w strukturach FSNT-NOT.
Kol. Kamil Wójcik zobowiązał się do przekazania członkom Koła informacji o przedsta-wionym przez Kol. Ewę Mańkiewicz-Cudny XXV Kongresie Techników Polskich.

V. Tradycyjnie, proponuje się uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez SEP, prezentowanych na stronach internetowych OEIT i biura SEP, w tym w majowych obradach Konferencji Okrągłego Stołu w ramach ŚDTiSI 2016.

Bogusław Muszyński

 

Poprawiony: czwartek, 05 maja 2016 19:21
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Email Drukuj PDF

UWAGA, UWAGA, UWAGA

Uprzejmie informujemy, że miesięczne składki członkowskie uległy zmianie i za 2016 r. wynoszą:  10 zł. normalna.oraz 3 zł. -  ulgowa (emeryci i studenci)

smile

Dla tych członków naszego Oddziału, którzy nie mają możliwości przyjścia do Oddziału celem opłacenia składki członkowskiej podajemy numer konta, na które można przelać składkę (10 zł za miesiąc - normalna lub 3 zł za miesiąc - ulgowa) podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres, którego składka dotyczy.

Nr konta: KB S.A. IV O/Warszawa 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

 

Poprawiony: czwartek, 17 marca 2016 21:04
 

Nadanie imienia

groszkZarząd Główny SEP nadał w dniu 10 października 2013 r. naszemu Oddziałowi

imię prof. Janusza Groszkowskiego

Janusz Groszkowski
(1898-1984) - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1936-1937), członek honorowy SEP (od 1957). Profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Jako żołnierz AK przyczynił się do rozpoznania układu sterowania elektrycznego niemieckich pocisków rakietowych V-2. Założyciel Zakładu Elektroniki przy Polskiej Akademii Nauk, wieloletni prezes i wiceprezes PAN. Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa (1972-1976), poseł na Sejm VI kadencji. Autor wielu książek i publikacji.


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj155
mod_vvisit_counterWczoraj249
mod_vvisit_counterTen Tydzień1060
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień1541
mod_vvisit_counterTen Miesiąc10419
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc10745
mod_vvisit_counterOgółem304724

We have: 1 guests, 3 bots online
IP: 54.198.7.89
 , 
Dzisiaj: Cze 26, 2016