Wyniki wyborów OEIT SEP 04/03/2014
Witamy w OEIT

KRZYSZTOF MANGEL Jubileusz 90-lecia urodzin

Email Drukuj PDF

altW imieniu członków Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP oraz własnym gratuluję serdecznie tak pięknego jubileuszu, życzę dużo, dużo zdrowia oraz życzliwości najbliższych i kolegów. Składamy wielce szanownemu Jubilatowi życzenia wszelkiej pomyślności wraz z wielkimi podziękowaniami za niestrudzona działalność na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nota biograficzna

Zbysław Antoni Kucza

Prezes Oddziału EIT SEP

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 sierpnia 2015 12:34
 

Złoty Krzyż Zasługi dla Prezesa OEIT

Email Drukuj PDF
Wręczenie odznaczeń państwowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
altP O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 września 2014 r.
o nadaniu odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają: na wniosek Wojewody Mazowieckiego: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI - Kucza Zbysław Antoni, za wybitne zasługi w działalności społecznej.
150626PYK009.jpg279.02 KB150626PYK012.jpg202.24 KB150626PYK013.jpg143.25 KB150626PYK014.jpg219.28 KB150626PYK015.jpg135.6 KB150626PYK016.jpg202.34 KB150626PYK017.jpg101.51 KB150626PYK018.jpg243.48 KB26_06_201513_28_146442.jpg1.08 MB26_06_201513_28_196443.jpg968.25 KB26_06_201513_28_216444.jpg1.29 MB26_06_201513_29_496450.jpg1.11 MB26_06_201513_31_246458.jpg1.17 MB26_06_201513_43_546464.jpg886.27 KB26_06_201513_44_206465.jpg957.17 KB26_06_201513_47_536473.jpg1.01 MB26_06_201514_03_016475.jpg679.82 KB
 

IV edycja "CHINA HOMELIFE SHOW" 27-29 maja 2015 r

Email Drukuj PDF

alt

Informuję, że 30 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa współpracy przy organizacji workshopu IV edycji "CHINA HOMELIFE SHOW" 27-29 maja 2015 r. w Poznaniu.Wszelkie informacje o imprezie na stronach http://homelife.com.pl/pl/

Zgodnie z zapisami umowy Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji im. prof Janusza Groszkowskiego obejmuje patronatem samorządu gospodarczego workshop China Homelife Show. W ramach umowy otrzymujemy autokar na przejazd, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z 27 na 28 maja, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe) oraz udział w uroczystej Gali wystawców. Zapraszam wszystkich chętnych do darmowego wyjazdu na Targi Poznańskie dokonując akredytacji, korzystając z następującego linku:  http://sep.szef.co/formularze/akredytacja/

Wyjazd autokaru 27 maja 2015 r. o godz. 6:45 z Warszawy ul. Czackiego 3/5, a powrót 28 maja 2015 r. około godz. 18:00 z Poznania z terenu Targów Poznańskich. (godz. może być zmieniona +- 2 godz.)

Zapraszam

Zbysław Antoni Kucza

Prezes Oddziału EIT SEP

Poprawiony: czwartek, 07 maja 2015 20:43
 

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Email Drukuj PDF

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, ŚDSI (ang. World Information Society Day) – coroczne święto obchodzone w maju, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku (A/RES/60/252) po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie (2005)[

Obchodom patronuje UNESCO oraz sekretarz generalny ITU.

Od kilku lat SEP i  PTI  (polskie Towarzystwo Informatyczne) współpracują przy organizowaniu  Światowego Dnia.  W tym roku centralne obchody ŚDSI odbędą się 13 maja.

Z tej okazji na świecie organizowane są wydarzenia poświęcone m.in. nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Są również okazją do omówienia zagrożeń jakie niesie coraz bardziej powszechny dostęp do mediów elektronicznych.i

Relacja ze spotkania w Technikum Łączności im. Janusza Groszkowskiego

http://www.sep.com.pl/aktualnosci/sdt_2015/sdtisi_2015_tech_lacz_sprawozdanie.pdf

Poprawiony: sobota, 04 kwietnia 2015 10:12
 

Spotkanie noworoczne 2015

Email Drukuj PDF

Koleżanki i Koledzy! Rozpoczynamy noworoczne spotkanie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji imienia Prof. Janusza Groszkowskiego w Warszawie – tymi słowami prezes Zbysław Antoni Kucza otworzył tradycyjne spotkanie odbywające się zwykle w pierwszej połowie stycznia. Powitał zaproszonych gości, przyjaciół, sympatyków i członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wśród zaproszonych gości powitał Koleżankę Prezes FSNT NOT – Ewę Mańkiewicz-Cudny, Kolegę Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Piotra Szymczaka, Kolegę Sekretarza Generalnego FSNT NOT – Jacka Kubielskiego i Kolegę Sekretarza Generalnego SEP - Pawła Sławińskiego. Następnie powitał Członków Honorowych SEP Kol. Kol. Stanisława Bolkowskiego, Jana Felickiego, Wiesława Wolińskiego i Andrzeja Zielińskiego oraz wszystkich Zasłużonych Seniorów naszego Oddziału. Otwierając uroczystość Przezes Oddziału Zbysław Antoni Kucza podkreślił znaczący udział członków Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji w życiu Stowarzyszenia i ich czynny udział w naczelnych organach SEP. Na przykład, Kolega Mieczysław Żurawski został wybrany wiceprezesem SEP, Kolega Andrzej Skorupski działa w Radzie Nadzorczej Izby Rzeczoznawców, a Kolega Wojciech Kocańda jest członkiem Centralnej Komisji Wyborczej. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Oddziału w okresie od ostatniego WZDO do dzisiaj. Członkowie Oddziału EIT walnie przyczynili się do organizacji i sukcesu II Kongresu Elektryki Polskiej w dniach 1-2 grudnia 2014 r.

Do tradycji spotkań choinkowych należy wręczanie odznaczeń i wyróżnień członkom naszego Oddziału.

W pierwszym punkcie ceremonii odbyło się odczytanie i wręczenie listu gratulacyjnego z okazji 80. rocznicy urodzin Kolegi Andrzeja Zielińskiego.

alt

Po tej podniosłej uroczystości przystąpiono do wręczania odznaczeń za wieloletnią działalność w SEP; dziewięciu naszych kolegów otrzymało Dyplomy Uznania, a pięciu kolegów otrzymało godność Zasłużonego Seniora SEP.

Dyplom Uznania z okazji 60-lecia działalności w SEP otrzymali z rąk Prezesa SEP Piotra Szymczaka:

alt Tadeusz JACKOWSKI

· Józef JEŁOWICKI

· Krzysztof MANGEL

· Jan PICHALSKI

· Zenon PRASEK

· Andrzej SKORUPSKI

· Jadwiga SYPNIEWSKA-NAWROCKA

· Tadeusz SZTYK

· Henryk TARASIUK

Godność Zasłużonego Seniora SEP uzyskali:

alt Jerzy KARCZEWSKI

· Krzysztof KOWALSKI

· Marian SENATORSKI

· Tadeusz SYDORUK

Włodzisław ZIELAK

Dyplomy potwierdzające godność Zasłużonego Seniora SEP wręczał Prezes SEP Kol. Piotr Szymczak

Złote i Srebrne Odznaki Honorowe NOT otrzymali Koledzy:

alt

Tadeusz DĄBROWSKI, Czesław REĆKO i Marian WNUK (złote),

Mirosław RUSEK i Henryk GRUCHAŁA (srebrne)

Odznaki honorowe NOT wręczali: Prezes FSNT NOT – Koleżanka Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes SEP – Kolega Piotr Szymczak oraz Prezes Oddziału EIT Kolega Zbysław Kucza

 

 

Decyzją ZG SEP Złotą Odznaką Honorową SEP wyróżnieni zostali:

alt Zbigniew BIELECKI

· Zdzisław CHUDY

· Piotr GAJEWSKI

· Krzysztof KOCOŃ

· Czesław LEŚNIK

· Grzegorz RÓŻAŃSKI

· Grzegorz SUNDMAN

· Marian SZYMAŃSKI

Natomiast Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymali:

alt               Andrzej ANTONIK

· Andrzej DOBROWOLSKI

· Leszek KACHEL

· Roman KUBACKI

· Ireneusz KUBICKI

Odznaki honorowe SEP wręczali: Prezes SEP Kolega Piotr Szymczak oraz Prezes OEIT SEP Kolega Zbysław Kucza.

Medalem im. Profesora Janusza Groszkowskiego uhonorowany został Stanisław KONATOWSKI:

alt

Medalem im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego uhonorowany został Bogusław MUSZYŃSKI

alt

Medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego uhonorowani zostali Marek AMANOWICZ i Bronisław STEC

alt

Medale SEP wręczali Prezes SEP Kolega Piotr Szymczak oraz Prezes OEIT SEP Kolega Zbysław Kucza.

 

Wręczenie legitymacji członkowskich SEP

alt Jarosław CYRYNGER

· Lech DZIEWIERZ

· Witold ŚLIŻ

· Kamil WÓJCIK

 

Legitymacje wręczał Kolega Prezes Piotr Szymczak

Na zakończenie tej części uroczystości Dyplom dla Koła SEP przy Wojskowej Akademii Technicznej za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie kół wręczył Kolega Prezes SEP Piotr Szymczak w towarzystwie Kolegi Prezesa Oddziału Zbysława Antoniego Kuczy.

alt

 

 

Kolega Prezes OEIT Zbysław Antoni Kucza poinformował uczestników uroczystości, że wśród gości znajdują się przedstawiciele Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR z Nowych Skalmierzyc, którzy jak w poprzednich latach zapraszają Koleżanki i Kolegów do degustacji pleśniowych serów firmy LAZUR. Tradycyjne na spotkaniach nie zabraknie piwa z browaru Jabłonowo; w dniu dzisiejszym sponsorem jest firma ZAZ Sp. z o. o. Tą drogą prezes złożył podziękowanie sponsorom.

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2015 17:43
 

Spotkanie Noworoczne OEIT 15-01-2015

Galeria fotograficzna :: Zapraszamy

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Email Drukuj PDF

UWAGA, UWAGA, UWAGA

Uprzejmie informujemy, że miesięczne składki członkowskie uległy zmianie i za 2015 r. wynoszą:  10 zł. normalna.oraz 3 zł. -  ulgowa (emeryci i studenci)

smile

Dla tych, którzy nie mają możliwości przyjścia do Oddziału celem opłacenia składki członkowskiej podajemy numer konta, na które można przelać składkę (10 zł za miesiąc - normalna lub 3 zł za miesiąc - ulgowa) podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres, którego składka dotyczy.

Nr konta: KB S.A. IV O/Warszawa 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

 

Poprawiony: sobota, 20 grudnia 2014 09:55
 

Statuetka dla W.Kocańdy

Email Drukuj PDF

 alt

                   W dniach.23-26 pażdziernika 2014 r. odbyła się w Gdańsku  XVI edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. Oficjalna inauguracja z udziałem przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich  Politechniki Gdańskiej, organizatorów (Oddział SEP Gdańsk), prelegentów, uczestników, sponsorów  i gości miała miejsce 23.10.2014 r.   w Auli Politechniki Gdańskiej. W tym dniu  Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak przedstawił wyniki VIII Konkursu na Wyróżniającego się Nauczyciela, Opiekuna i Sojusznika Młodzieży. To zaszczytne wyróżnienie (Statuetkę) Prezes SEP Piotr Szymczak, w obecności uczestniczących w ODME członków Kapituły  Konkursu  wręczył  dr. inż. Wojciechowi Kocańdzie (na zdjęciu w środku) -  wieloletniemu  nauczycielowi  akademickiemu Wojskowej Akademii Technicznej, wiceprezesowi ds.naukowych OEIT.  Gratulujemy.

                                                                                                                                                                                                   Cezary Rudnicki

Poprawiony: środa, 12 listopada 2014 13:38
 

IEEE Milestone dla Polaków

Email Drukuj PDF

Staraniem Polskiej Sekcji IEEE, a szczególnie jej przewodniczącego prof. Ryszarda Jachowicza trzech polskich matematyków Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski zostało uhonorowanych najwyższym odznaczeniem „IEEE Milestone” (pol. kamień milowy). W dniu 5 sierpnia 2014 odbyły się uroczystości poświęcone Autorom złamania kodów maszyny szyfrującej ENIGMA. Uroczystość składała się z dwóch części:

1.  Międzynarodowego Seminarium Naukowego: From First Breaking of Enigma Code to Modern Cryptography, które odbyło się na Politechnice Warszawskiej

2. Odsłonięcie obelisku na ulicy Śniadeckich obok Instytutu Matematycznego PAN.

Uroczystość została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

 

II Kongres Elektryki Polskiej

Email Drukuj PDF

II kongres Elektryki Polskiej - 1-2 grudnia 2014 r.

Poprawiony: środa, 22 października 2014 18:56
 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 2
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj60
mod_vvisit_counterWczoraj147
mod_vvisit_counterTen Tydzień341
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień1635
mod_vvisit_counterTen Miesiąc207
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc10750
mod_vvisit_counterOgółem208689

We have: 13 guests online
IP: 50.19.136.255
 , 
Dzisiaj: Wrz 02, 2015