Wyniki wyborów OEIT SEP 04/03/2014
Witamy w OEIT

Życzenia

Email Drukuj PDF

Szanowni Członkowie, Przyjaciele i Sympatycy Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP

alt

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiejnocy, wszystkim Członkom, Przyjaciołom i Sympatykom naszego oddziału składamy życzenia wszelkiej pomyślności.w życiu osobistym i zawodowym.

Prezes i Zarząd OEIT SEP

 

Poprawiony: piątek, 18 kwietnia 2014 13:09
 

Projekt szkoleniowy

Email Drukuj PDF

Zarząd Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich wspólnie z fundacją PEP (Polska Europa Polonia) realizuje projekt, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest  skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Realizatorzy projektu stawiają sobie za cel podniesienie kwalifikacji wymienionych osób oraz pomoc zdobyciu umiejętności w dziedzinie elektryki i formalnych uprawnień do pracy z urządzeniami elektrycznymi w zakresie napięć do 1 kV.

Szczególy na stronie http://www.fundacjapep.pl/zostan-na-wsi-elektrykiem/

 

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

Email Drukuj PDF

Dnia 4 marca 2014 r. w sali "B" Warszawskiego Domu Technika odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich (XXII WZDO EIT SEP). Na obrady przybyli, oprócz wybranych delegatów Kół Stowarzyszenia, zaproszeni goście w osobach: Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej (FST-NOT) Ewa Mańkiewicz-Cudny (członkini SEP), Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Jerzy Barglik, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich Andrzej Boroń oraz członkowie ustępującego Zarządu OEIT SEP.  

Obrady otworzył prezes ustępującego zarządu Mieczysław Żurawski, który w swoim wystąpieniu przedstawił osiągnięcia Oddziału w trakcie minionej kadencji. Następnie przekazal głos prowadzącemu zgromadzenie Andrzejowi Skorupskiemu.

altalt

Prezydium WZDO (z lewej) i Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w akcji  (z prawej)                                 (fot. Piotr  Kucza) 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrani wysłuchali sprawozdań: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po dyskusji zebrani delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. W kolejnym punkcie porządku obrad odbyły się wybory prezesa Oddziału. Prezesem na kolejną kadencję został dotychczasowy wiceprezes Zbysław Antoni Kucza.

alt

Pierwsze chwile nowego prezesa

Po krótkiej przerwie odbyło się wręczenie odznaczeń wyróżniającym się członkom stowarzyszenia należącym do naszego Oddziału. Wręczono srebrne i złote odznaki honorowe SEP, złotą odznakę honorową NOT oraz medale im. prof. Janusza Groszkowskiego (poniżej, z lewej - Krzysztof Brodnicki otrzymuje medal z rąk ustępującego Prezesa OEIT SEP Mieczysława Żurawskiego), prof. Jana Obrąbalskiego i prof. Stanisława Fryzego (poniżej, z prawej - Cezary Rudnicki otzrymuje medal z rąk Sekretarza Generalnego SEP Andrzeja Boronia). 

altalt

(fot. Piotr Kucza)

W dalszej części zgromadzenie wybrało nowe władze Oddziału i delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów SEP na zjazd w Szczecinie; wybrano kolegów Jana Myszka i Mieczysława Żurawskiego, delegację uzupełni aktualny prezes Zbyslaw Antoni Kucza. Wyniki wyborów są przedstawione w uaktualnionej zakładce Władze Oddziału na stronie internetowej naszego oddziału.

 

 

Poprawiony: niedziela, 16 marca 2014 10:44
 

Fotoreportaż z WZDO (I)

Email Drukuj PDF

Prezydium WZDO                                                                                                                                        Wystąpienie kandydata na prezesa oddziału

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Anna Czarnecka pokazuje, że urna wyborcza jest pusta.                                                                                             Komisja Mandatowo-skrutacyjna                                                         

alt

alt

 

 

 

 

 

 


                     

 

       

 

Zbigniew Gajo - prezes Koła przy Politechnice w czasie wyborów   

                                                                                                                                                                                                   Wręczenie rekomendacji SEP  

  altalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Sydoruk odznaczany złotą honorową odznaką NOT

przez Panią Prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny                                                      Zbigniew Chruszczewski odznaczany złotą honorową odznaką SEP    

alt

alt

Poprawiony: niedziela, 23 marca 2014 16:35
 

Fotoreportaż z WZDO (II)

Email Drukuj PDF

Andrzej Grupa odznaczany złotą honorową odznaką SEP                                      

.Tadeusz Świderski odznaczany srebrną honorową odznaką SEP

    

alt

     alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Tadeusz Sinkiewicz odznaczany srebrną honorową odznaką SEP

Jan Myszk odznaczany srebrną honorową odznaką SEP    

 

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Fijałkowski odznaczany srebrną honorową odznaką SEP                         

Jerzy Chudorliński odznaczany srebrną honorową odznaką SEP

 

alt

alt

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 Józef Jurkiewicz odznaczany srebrną honorową odznaką SEP               

Ryszard Floryński otrzymuje medal prof. Janusza Groszkowskiego     

       

alt.alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Brodnicki otrzymuje medal im. prof. Janusza Groszkowskiego              

Franciszek Mayzel otrzymuje medal im. prof. Jana Obrąpalskiego

 

alt

                   alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wyniku wyborów na prezesa OEIT SEP                                                 

Podziękowanie za zaufanie i wybór na funkcję prezesa oddziału

 

alt

                      alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie Jana Felickiego Członka Honorowego SEP.

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 23 marca 2014 17:05
 

Migawki z WZDO

Email Drukuj PDF

                                                                                                                           

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

   
   

 

Poprawiony: sobota, 12 kwietnia 2014 10:33
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Email Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że miesięczne składki członkowskie nie uległy zmianie i za 2014 r. wynoszą: 2 zł. ulgowa (emeryci i studenci) oraz 6 zł. normalna.

smile

Dla tych, którzy nie mają możliwości przyjścia do Oddziału celem opłacenia składki członkowskiej podajemy numer konta, na które można przelać składkę (6 zł za miesiąc - normalna lub 2 zł za miesiąc - ulgowa) podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres, którego składka dotyczy.

Nr konta: KB S.A. IV O/Warszawa 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

 

Poprawiony: środa, 05 marca 2014 19:16
 

Konferencja - relacja

Email Drukuj PDF

 

W dniu 15 października 2013 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

spo inf

odbyła się:  

Konferencja naukowo-techniczna Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP „Problemy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu”  

Uczestnicy spotkali się w auli Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie -Miedzeszynie przy ul. Szachowej 1.

W obradach uczestniczyło ponad 50 osób z całego kraju.  

Gospodarzem konferencji był Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obrady otworzył prezes OEIT Mieczysław Żurawski

prezes2-bissergiej-bis

 

 a następnie przekazał prowadzenie Mirosławowi Siergiejczykowi z Politechniki Warszawskiej. Wygłoszono referaty:

Biofizyczne aspekty EMC w inteligentnym transporcie – Andrzej Krawczyk (Politechnika Częstochowska)

Kompatybilność elektromagnetyczna jako czynnik bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu w wielkich aglomeracjach – Marian Wnuk (Wojskowa Akademia Techniczna)

Kompatybilnopść elektromagnetyczna w systemach zarządzania przestrzenią powietrzną - Krzysztof Banaszek (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej),     

Problemy kompatybilności elektromagnetycznej w układach zabezpieczenia ruchu kolejowego –  Artur Dłużniewski, Łukasz John, Mieczysław Laskowski (Instytut Kolejnictwa)

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów przeznaczonych na jednostki pływające - wymagania i metody badań – Ryszard Katulski, Rafał Namiotko (Politechnika Gdańska)

Kompatybilność elektromagnetyczna w systemach telematyki transportu – Mirosław Siergiejczyk, Jacek Paś, Adam Rosiński (Politechnika Warszawska) EMC w transporcie – Ryszard Strużak, Janusz Sobolewski (Instytut Łączności)

Wybrane problemy metrologiczne w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej elementów inteligentnego systemu transportu – Stefan Kuciński, Andrzej Krzysztof Wach (Instytut Tele- i Radiotechniczny)

Przeznaczenie częstotliwości radiowych dla potrzeb inteligentnego transportu samochodowego i ruchu drogowego – Maciej Grzybowski (Instytut Łączności)

Odporna na zewnętrzne zaburzenia elektromagnetyczne, selektywna bramka RFID do identyfikacji obiektów w dokach magazynowychKrzysztof Sieczkarek, Adam Maćkowiak - Instytut Logistyki i Magazynowania - Poznań, prezentował  Tomasz Warzyński

Kompatybilność elektromagnetyczna w inteligentnym transporcie drogowym – Krzysztof Modelewski, Mirosław Siergiejczyk. Odporność systemów teleinformatycznych na zakłócenia elektromagnetyczne występujące we współczesnym przemyśle – Mirosław Jackow, Tomasz Kieć, Dominik Dawid (Zakłady Mechaniczne „Tarnów”).  

Po wygłaszanych referatach autorzy odpowiadali na pytania z sali, a wiele bardziej szczegółowych kwestii było rozwiązywane w rozmowach kuluarowych podczas przerw kawowych, a także podczas uroczystego obiadu kończącego konferencję.(cr)

Poprawiony: wtorek, 28 stycznia 2014 16:32
 

Nadanie imienia

groszkZarząd Główny SEP nadał w dniu 10 października 2013 r. naszemu Oddziałowi

imię prof. Janusza Groszkowskiego

Janusz Groszkowski
(1898-1984) - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1936-1937), członek honorowy SEP (od 1957). Profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Jako żołnierz AK przyczynił się do rozpoznania układu sterowania elektrycznego niemieckich pocisków rakietowych V-2. Założyciel Zakładu Elektroniki przy Polskiej Akademii Nauk, wieloletni prezes i wiceprezes PAN. Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa (1972-1976), poseł na Sejm VI kadencji. Autor wielu książek i publikacji.


 

Uwaga ważna informacja organizacyjna !

Email Drukuj PDF

logo oeit 

   Informujemy, że siedziba Oddziału EIT znajduje się w pokoju 109 Warszawskiego Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.


Poprawiony: niedziela, 13 stycznia 2013 00:31
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj151
mod_vvisit_counterWczoraj103
mod_vvisit_counterTen Tydzień786
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień4325
mod_vvisit_counterTen Miesiąc6164
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc4851
mod_vvisit_counterOgółem90302

We have: 3 guests, 1 bots online
IP: 23.21.34.188
 , 
Dzisiaj: Kwi 18, 2014

Z ostatniej chwili...

Sympozjum Świata Telekomunikacji

27 i 28 marca br. w hotelu Radison w Warszawie toczyły się obrady XIII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, dorocznego spotkania przedstawicieli rynku telekomunikacyjnego i mediów w Polsce. Patronem honorowym sympzjum jest Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Debatę otworzyło jej wystąpienie na temat strategii rozwoju, w świetle potrzeb polskiego rynku.

Sympozjum od kilkunastu lat gromadzi osoby mające znaczący wpływ na rozwój telekomunikacji i mediów elektronicznych, stając się skuteczną platformą dialogu w tych tematach. Uczestnicy obrad dyskutują o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizują nowe tendencje i wspólnie poszukują modeli biznesowych, umożliwiających realizację przyjętych zadań.

Pierwszego dnia obrad, bezpośrednio po uroczystym otwarciu konferencji głos zabrała Prezes UKE, która przedstawiła główne założenia „Strategii regulacyjnej do 2015 roku” oraz główne informacje jakie zastały zawarte w programach rządowych „Lepsze regulacje 2015”, w Narodowym Planie Szerokopasmowym, a także główne ustalenia z opracowania „Dynamiczna Polska 2020” opisujące strategię innowacyjności i efektywności gospodarki.

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas tegorocznej edycji Sympozjum były:

·    nowa strategia UKE w świetle potrzeb polskiego rynku, pod hasłem „Ile państwa w gospodarce?”

·    telewizja w sieci, czy sieć w telewizji?

·    elektroniczny portfel – rewolucja czy ewolucja?

·    inteligentne domy – fantastyka czy codzienność?

·    infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce.

·    telewizja naziemna – czy kolejna dywidenda jest niezbędna?

·    ochrona w cyberprzestrzeni.

Każdemu z wymienionych zagadnień został poświęcony odrębny panel dyskusyjny.

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T)to standard telewizji cyfrowej DVB nadawanej z nadajników naziemnych. W Polsce do końca bieżącego roku zastąpi ona całkowicie telewizję analogową, jaką możemy odbierać teraz za pomocą zwykłej anteny i telewizora.

Nadajniki DVB-T dzięki emisji cyfrowej mogą transmitować więcej programów telewizyjnych w obrębie jednego dotychczasowego kanału, na którym dotychczas był nadawany jeden program. W przypadku emisji cyfrowej, przy zastosowaniu cyfrowej kompresji na jednym kanale można odbierać zestaw kilku kanałów telewizyjnych (tzw. multipleks)w tym również programy w jakości HD.

Emisja cyfrowa zapewnia wyższą jakość obrazu i dźwięku. W trakcie transmisji cyfrowej nie występują śnieżenia i odbicia, które często powodowały duży dyskomfort w oglądaniu programów. W obrazie cyfrowym tego typu zjawiska nie występują. Dźwięk w DVB-T przesyłany jest również cyfrowo w najwyższej jakości. Dodatkowo można odbierać wielokanałowy (przestrzenny) dźwięk Dolby Digital. Do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T są niezbędne:

·    telewizor z wbudowanym dekoderem DVB-T, lub

·    tuner telewizyjny z dekoderem DVB-T (dekoder STB), lub

·    zewnętrzna albo wewnętrzna karta telewizyjna do komputera/laptopa z możliwością odbioru DVB-T.

Oprócz najwyższej jakości obrazu, dźwięku oraz większej liczby kanałów, DVB-T oferuje funkcje, które zwiększają wygodę i atrakcyjność oglądania telewizji:

·    EPG– elektroniczny przewodnik po programach dzięki któremu na ekranie widzimy program telewizyjny wszystkich kanałów jakie możemy odbierać - kupowanie papierowego programu nie jest już niezbędne.

·    PVR– możliwość nagrywania (z możliwością zaprogramowania) programów telewizyjnych, oraz zatrzymania na chwilę programu, który jest nadawany.

·    VoD  usługa "Video na życzenie" czyli wirtualnej wypożyczalni filmów i programów.

Na zakończenie pierwszego dnia Sympozjum odbyły się  Gale Złotych Anten Świata Telekomunikacji oraz Kryształowych Anten Świata Mediów.

Konkurs „Złote Anteny Świata Telekomunikacji” ma na celu wyróżnienie ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju telekomunikacji w Polsce, popularyzację najciekawszych produktów i rozwiązań w telekomunikacji, a także promocję polskiej myśli technicznej w wieu kategoriach konkursowych.

Konkurs „Kryształowe Anteny Świata Mediów” ma na celu wyróżnienie ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju telekomunikacji w Polsce, popularyzację najciekawszych produktów i rozwiązań w telekomunikacji, a także promocję polskiej myśli technicznej. (cr)

 
Projekt szkoleniowy

Zarząd Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich wspólnie z fundacją PEP (Polska Europa Polonia) realizuje projekt, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest  skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Realizatorzy projektu stawiają sobie za cel podniesienie kwalifikacji wymienionych osób oraz pomoc zdobyciu umiejętności w dziedzinie elektryki i formalnych uprawnień do pracy z urządzeniami elektrycznymi w zakresie napięć do 1 kV.

Szczególy na stronie http://www.fundacjapep.pl/zostan-na-wsi-elektrykiem/

 
Migawki z WZDO