Wyniki wyborów OEIT SEP 04/03/2014
Witamy w OEIT

Zebranie Koła Seniorów

Email Drukuj PDF

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

 

"Symulacja ruchu pojazdów w mieście i jej zastosowania" to tytuł referatu, który wygłosi kol. mgr inż. Paweł Gora na naszym spotkaniu w dn, 8 kwietnia br.

Zapraszam więc Państwa na kolejne zebranie naszego koła jak zwykle na godz. 11-tą do Sali Zarządu Głównego SEP,

Pozdrawiam, 

Jacek Jarkowski

Poprawiony: piątek, 03 kwietnia 2015 19:01
 

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Email Drukuj PDF

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, ŚDSI (ang. World Information Society Day) – coroczne święto obchodzone w maju, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku (A/RES/60/252) po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie (2005)[

Obchodom patronuje UNESCO oraz sekretarz generalny ITU.

Od kilku lat SEP i  PTI  (polskie Towarzystwo Informatyczne) współpracują przy organizowaniu  Światowego Dnia.  W tym roku centralne obchody ŚDSI odbędą się 13 maja.

Z tej okazji na świecie organizowane są wydarzenia poświęcone m.in. nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Są również okazją do omówienia zagrożeń jakie niesie coraz bardziej powszechny dostęp do mediów elektronicznych.i

Relacja ze spotkania w Technikum Łączności im. Janusza Groszkowskiego

http://www.sep.com.pl/aktualnosci/sdt_2015/sdtisi_2015_tech_lacz_sprawozdanie.pdf

Poprawiony: sobota, 04 kwietnia 2015 10:12
 

Spotkanie noworoczne 2015

Email Drukuj PDF

Koleżanki i Koledzy! Rozpoczynamy noworoczne spotkanie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji imienia Prof. Janusza Groszkowskiego w Warszawie – tymi słowami prezes Zbysław Antoni Kucza otworzył tradycyjne spotkanie odbywające się zwykle w pierwszej połowie stycznia. Powitał zaproszonych gości, przyjaciół, sympatyków i członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wśród zaproszonych gości powitał Koleżankę Prezes FSNT NOT – Ewę Mańkiewicz-Cudny, Kolegę Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Piotra Szymczaka, Kolegę Sekretarza Generalnego FSNT NOT – Jacka Kubielskiego i Kolegę Sekretarza Generalnego SEP - Pawła Sławińskiego. Następnie powitał Członków Honorowych SEP Kol. Kol. Stanisława Bolkowskiego, Jana Felickiego, Wiesława Wolińskiego i Andrzeja Zielińskiego oraz wszystkich Zasłużonych Seniorów naszego Oddziału. Otwierając uroczystość Przezes Oddziału Zbysław Antoni Kucza podkreślił znaczący udział członków Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji w życiu Stowarzyszenia i ich czynny udział w naczelnych organach SEP. Na przykład, Kolega Mieczysław Żurawski został wybrany wiceprezesem SEP, Kolega Andrzej Skorupski działa w Radzie Nadzorczej Izby Rzeczoznawców, a Kolega Wojciech Kocańda jest członkiem Centralnej Komisji Wyborczej. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Oddziału w okresie od ostatniego WZDO do dzisiaj. Członkowie Oddziału EIT walnie przyczynili się do organizacji i sukcesu II Kongresu Elektryki Polskiej w dniach 1-2 grudnia 2014 r.

Do tradycji spotkań choinkowych należy wręczanie odznaczeń i wyróżnień członkom naszego Oddziału.

W pierwszym punkcie ceremonii odbyło się odczytanie i wręczenie listu gratulacyjnego z okazji 80. rocznicy urodzin Kolegi Andrzeja Zielińskiego.

alt

Po tej podniosłej uroczystości przystąpiono do wręczania odznaczeń za wieloletnią działalność w SEP; dziewięciu naszych kolegów otrzymało Dyplomy Uznania, a pięciu kolegów otrzymało godność Zasłużonego Seniora SEP.

Dyplom Uznania z okazji 60-lecia działalności w SEP otrzymali z rąk Prezesa SEP Piotra Szymczaka:

alt Tadeusz JACKOWSKI

· Józef JEŁOWICKI

· Krzysztof MANGEL

· Jan PICHALSKI

· Zenon PRASEK

· Andrzej SKORUPSKI

· Jadwiga SYPNIEWSKA-NAWROCKA

· Tadeusz SZTYK

· Henryk TARASIUK

Godność Zasłużonego Seniora SEP uzyskali:

alt Jerzy KARCZEWSKI

· Krzysztof KOWALSKI

· Marian SENATORSKI

· Tadeusz SYDORUK

Włodzisław ZIELAK

Dyplomy potwierdzające godność Zasłużonego Seniora SEP wręczał Prezes SEP Kol. Piotr Szymczak

Złote i Srebrne Odznaki Honorowe NOT otrzymali Koledzy:

alt

Tadeusz DĄBROWSKI, Czesław REĆKO i Marian WNUK (złote),

Mirosław RUSEK i Henryk GRUCHAŁA (srebrne)

Odznaki honorowe NOT wręczali: Prezes FSNT NOT – Koleżanka Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes SEP – Kolega Piotr Szymczak oraz Prezes Oddziału EIT Kolega Zbysław Kucza

 

 

Decyzją ZG SEP Złotą Odznaką Honorową SEP wyróżnieni zostali:

alt Zbigniew BIELECKI

· Zdzisław CHUDY

· Piotr GAJEWSKI

· Krzysztof KOCOŃ

· Czesław LEŚNIK

· Grzegorz RÓŻAŃSKI

· Grzegorz SUNDMAN

· Marian SZYMAŃSKI

Natomiast Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymali:

alt               Andrzej ANTONIK

· Andrzej DOBROWOLSKI

· Leszek KACHEL

· Roman KUBACKI

· Ireneusz KUBICKI

Odznaki honorowe SEP wręczali: Prezes SEP Kolega Piotr Szymczak oraz Prezes OEIT SEP Kolega Zbysław Kucza.

Medalem im. Profesora Janusza Groszkowskiego uhonorowany został Stanisław KONATOWSKI:

alt

Medalem im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego uhonorowany został Bogusław MUSZYŃSKI

alt

Medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego uhonorowani zostali Marek AMANOWICZ i Bronisław STEC

alt

Medale SEP wręczali Prezes SEP Kolega Piotr Szymczak oraz Prezes OEIT SEP Kolega Zbysław Kucza.

 

Wręczenie legitymacji członkowskich SEP

alt Jarosław CYRYNGER

· Lech DZIEWIERZ

· Witold ŚLIŻ

· Kamil WÓJCIK

 

Legitymacje wręczał Kolega Prezes Piotr Szymczak

Na zakończenie tej części uroczystości Dyplom dla Koła SEP przy Wojskowej Akademii Technicznej za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie kół wręczył Kolega Prezes SEP Piotr Szymczak w towarzystwie Kolegi Prezesa Oddziału Zbysława Antoniego Kuczy.

alt

 

 

Kolega Prezes OEIT Zbysław Antoni Kucza poinformował uczestników uroczystości, że wśród gości znajdują się przedstawiciele Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR z Nowych Skalmierzyc, którzy jak w poprzednich latach zapraszają Koleżanki i Kolegów do degustacji pleśniowych serów firmy LAZUR. Tradycyjne na spotkaniach nie zabraknie piwa z browaru Jabłonowo; w dniu dzisiejszym sponsorem jest firma ZAZ Sp. z o. o. Tą drogą prezes złożył podziękowanie sponsorom.

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2015 17:43
 

Spotkanie Noworoczne OEIT 15-01-2015

Galeria fotograficzna :: Zapraszamy

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Email Drukuj PDF

UWAGA, UWAGA, UWAGA

Uprzejmie informujemy, że miesięczne składki członkowskie uległy zmianie i za 2015 r. wynoszą:  10 zł. normalna.oraz 3 zł. -  ulgowa (emeryci i studenci)

smile

Dla tych, którzy nie mają możliwości przyjścia do Oddziału celem opłacenia składki członkowskiej podajemy numer konta, na które można przelać składkę (10 zł za miesiąc - normalna lub 3 zł za miesiąc - ulgowa) podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres, którego składka dotyczy.

Nr konta: KB S.A. IV O/Warszawa 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

 

Poprawiony: sobota, 20 grudnia 2014 09:55
 

Statuetka dla W.Kocańdy

Email Drukuj PDF

 alt

                   W dniach.23-26 pażdziernika 2014 r. odbyła się w Gdańsku  XVI edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. Oficjalna inauguracja z udziałem przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich  Politechniki Gdańskiej, organizatorów (Oddział SEP Gdańsk), prelegentów, uczestników, sponsorów  i gości miała miejsce 23.10.2014 r.   w Auli Politechniki Gdańskiej. W tym dniu  Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak przedstawił wyniki VIII Konkursu na Wyróżniającego się Nauczyciela, Opiekuna i Sojusznika Młodzieży. To zaszczytne wyróżnienie (Statuetkę) Prezes SEP Piotr Szymczak, w obecności uczestniczących w ODME członków Kapituły  Konkursu  wręczył  dr. inż. Wojciechowi Kocańdzie (na zdjęciu w środku) -  wieloletniemu  nauczycielowi  akademickiemu Wojskowej Akademii Technicznej, wiceprezesowi ds.naukowych OEIT.  Gratulujemy.

                                                                                                                                                                                                   Cezary Rudnicki

Poprawiony: środa, 12 listopada 2014 13:38
 

IEEE Milestone dla Polaków

Email Drukuj PDF

Staraniem Polskiej Sekcji IEEE, a szczególnie jej przewodniczącego prof. Ryszarda Jachowicza trzech polskich matematyków Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski zostało uhonorowanych najwyższym odznaczeniem „IEEE Milestone” (pol. kamień milowy). W dniu 5 sierpnia 2014 odbyły się uroczystości poświęcone Autorom złamania kodów maszyny szyfrującej ENIGMA. Uroczystość składała się z dwóch części:

1.  Międzynarodowego Seminarium Naukowego: From First Breaking of Enigma Code to Modern Cryptography, które odbyło się na Politechnice Warszawskiej

2. Odsłonięcie obelisku na ulicy Śniadeckich obok Instytutu Matematycznego PAN.

Uroczystość została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

 

II Kongres Elektryki Polskiej

Email Drukuj PDF

II kongres Elektryki Polskiej - 1-2 grudnia 2014 r.

Poprawiony: środa, 22 października 2014 18:56
 

Konferencja

Email Drukuj PDF

dniu 15 października 2014 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

odbyła się:

Konferencja naukowo – techniczna Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP „Człowiek w środowisku elektromagnetycznym

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkali się w sali konferencyjnej Instytutu Kolejnictwa w Warszawie, przy ul. Chłopickiego 50.

W obradach uczestniczyło ponad 50 osób z całego kraju.

Gospodarzem konferencji był Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Obrady uroczyście otworzył prezes OEIT Zbysław Antoni Kucza, po nim wystąpił Przewodniczący Komitetu Naukowego Andrzej Krawczyk z Politechniki Częstochowskiej, który dokonał otwarcia części merytorycznego konferencji, i następnie przekazał prowadzenie sesji przedpołudniowej Józefowi Zonowi z (Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

alt alt

Wygłoszono referaty:

Skutki biomedyczne działania pola elektromagnetycznego –autorzy:Agnieszka Iwaniszczuk, Agnieszka Lipińska-Opałka (Wojskowy Instytut Medyczny),Andrzej Krawczyk, Bolesław Kalicki, Piotr Murawski (Politechnika Częstochowska)

Urządzenia ochrony odgromowej niezgodne z normami PN-E – autor: Karol Aniserowicz (Politechnika Białostocka)

Pomiary pól magnetycznych generowanych przez urządzenia elektryczne i elektroniczne instalowane na taborze kolejowym w odniesieniu do narażenia ludzi– autorzy:  Artur Dłużniewski, Łukasz John(Instytut Kolejnictwa)

Rozwiązania trankingowe dla celów specjalnych –autorzy: Sławomir Gajewski, Małgorzata Gajewska, Ryszard Katulski (Politechnika Gdańska)

Sesję popołudniową poprowadził prof. Andrzej Krawczyk

Wygłoszono referaty:         

Homo Electronicus– autorzy: Paweł Bieńkowski, Hubert Trzaska (Politechnika Wrocławska)

Skóra i jej składowe jako pierwotny receptor zewnętrznych pól elektromagnetycznych – autor: Józef Zon (Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Techniki magnetoterapeutyczne – od mikrotesli do kilku tesli – autorzy:Agnieszka Iwaniszczuk, Agnieszka Lipińska-Opałka, Józef Mróz (Wojskowy Instytut Medyczny),Piotr Murawski, Bolesław Kalicki, Andrzej Krawczyk (Politechnika Częstochowska)

Biofizyczne uwarunkowania oddziaływania wysokomocowych impulsów promieniowania mikrofalowego na organizmy – autorzy: Roman Kubacki, Marian Wnuk, Marek Bugaj (Wojskowa Akademia Techniczna)

Wpływ konstrukcji obiektów UAV na charakterystyki promieniowania anten  –   autorzy Rafał Wołynko, Grzegorz Bogdan (firma Transbit Sp. z o.o.) 

Autorzy odpowiadali na pytania z sali, a wiele bardziej szczegółowych kwestii było rozwiązywane w rozmowach kuluarowych podczas przerw kawowych, a także podczas uroczystego obiadu kończącego konferencję.

Po wygłoszonych referatach głos zabrał Profesor Andrzej Krawczyk i dokonał oficjalnego zamknięcia konferencji, a  podziękowania  prelegentom i uczestnikom przekazali wiceprezes OEIT ds naukowych dr inż Wojciech Kocańda, prof. Andrzej Krawczyk oraz prezes Zbysław Antoni Kucza.  Wyrazili nadzieję, że niedługo zostanie zorganizowana następna konferencja o tej tematyce.  (cr)

Poprawiony: niedziela, 09 listopada 2014 21:31
 

Nadanie imienia

groszkZarząd Główny SEP nadał w dniu 10 października 2013 r. naszemu Oddziałowi

imię prof. Janusza Groszkowskiego

Janusz Groszkowski
(1898-1984) - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1936-1937), członek honorowy SEP (od 1957). Profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Jako żołnierz AK przyczynił się do rozpoznania układu sterowania elektrycznego niemieckich pocisków rakietowych V-2. Założyciel Zakładu Elektroniki przy Polskiej Akademii Nauk, wieloletni prezes i wiceprezes PAN. Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa (1972-1976), poseł na Sejm VI kadencji. Autor wielu książek i publikacji.


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj39
mod_vvisit_counterWczoraj116
mod_vvisit_counterTen Tydzień1065
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień964
mod_vvisit_counterTen Miesiąc2717
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc16498
mod_vvisit_counterOgółem177190

We have: 1 guests, 1 bots online
IP: 54.83.224.15
 , 
Dzisiaj: Kwi 18, 2015