Wyniki wyborów OEIT SEP 04/03/2014
Witamy w OEIT

nekrolog

Email Drukuj PDF

Zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2014 roku zmarła  ŚP Halina Smoleńska długoletnia działaczka Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Oddziałe Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji w Warszawie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się  22 września 2014 roku na Cmentarzu  Komunalnym Północnym w kaplicy A o godzinie 12:00

Zarząd OEIT

 

Poprawiony: czwartek, 18 września 2014 18:33
 

Talenty poszukiwane

Email Drukuj PDF

“Talent Zgłoś się!” to  nowy program telewizyjny, którego celem jest promowanie i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, technologii, badań oraz nowoczesnych rozwiązań i przedsięwzięć biznesowych, które mają szansę zaistnieć na rynku.

Program “Talent Zgłoś Się!” to również początek ogólnopolskiej akcji społecznej zachęcającej Polaków do działania – korzystania z wrodzonej zaradności, pomysłowości i pracowitości, za które coraz bardziej docenia nas świat.

Castingi do programu odbędą się w czterech polskich miastach:

13 września - Gdańsk

20 września - Katowice

27 września – Warszawa

4 października - Poznań

Do wzięcia udziału w castingach zapraszamy wynalazców, innowatorów, konstruktorów, naukowców, biznesmenów oraz wszystkich pasjonatów, amatorów i profesjonalistów, których głowy pełne są niezwykłych pomysłów.

Osoby, które wejdą do Programu otrzymają po 5000 złotych, a  zwycięzca  nawet 1 milion złotych na realizację swojego przedsięwzięcia.

Partnerami oraz fundatorami nagród w programie są m.in. ING Bank Śląski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Więcej informacji: http://talentzglossie.pl/

 

Poprawiony: środa, 10 września 2014 13:30
 

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

Email Drukuj PDF

Dnia 4 marca 2014 r. w sali "B" Warszawskiego Domu Technika odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich (XXII WZDO EIT SEP). Na obrady przybyli, oprócz wybranych delegatów Kół Stowarzyszenia, zaproszeni goście w osobach: Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej (FST-NOT) Ewa Mańkiewicz-Cudny (członkini SEP), Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Jerzy Barglik, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich Andrzej Boroń oraz członkowie ustępującego Zarządu OEIT SEP.  

Obrady otworzył prezes ustępującego zarządu Mieczysław Żurawski, który w swoim wystąpieniu przedstawił osiągnięcia Oddziału w trakcie minionej kadencji. Następnie przekazal głos prowadzącemu zgromadzenie Andrzejowi Skorupskiemu.

altalt

Prezydium WZDO (z lewej) i Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w akcji  (z prawej)                                 (fot. Piotr  Kucza) 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrani wysłuchali sprawozdań: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Po dyskusji zebrani delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. W kolejnym punkcie porządku obrad odbyły się wybory prezesa Oddziału. Prezesem na kolejną kadencję został dotychczasowy wiceprezes Zbysław Antoni Kucza.

alt

Pierwsze chwile nowego prezesa

Po krótkiej przerwie odbyło się wręczenie odznaczeń wyróżniającym się członkom stowarzyszenia należącym do naszego Oddziału. Wręczono srebrne i złote odznaki honorowe SEP, złotą odznakę honorową NOT oraz medale im. prof. Janusza Groszkowskiego (poniżej, z lewej - Krzysztof Brodnicki otrzymuje medal z rąk ustępującego Prezesa OEIT SEP Mieczysława Żurawskiego), prof. Jana Obrąbalskiego i prof. Stanisława Fryzego (poniżej, z prawej - Cezary Rudnicki otzrymuje medal z rąk Sekretarza Generalnego SEP Andrzeja Boronia). 

altalt

(fot. Piotr Kucza)

W dalszej części zgromadzenie wybrało nowe władze Oddziału i delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów SEP na zjazd w Szczecinie; wybrano kolegów Jana Myszka i Mieczysława Żurawskiego, delegację uzupełni aktualny prezes Zbyslaw Antoni Kucza. Wyniki wyborów są przedstawione w uaktualnionej zakładce Władze Oddziału na stronie internetowej naszego oddziału.

 

 

Poprawiony: sobota, 02 sierpnia 2014 14:46
 

Fotoreportaż z WZDO (I)

Email Drukuj PDF

Prezydium WZDO                                                                                                                                        Wystąpienie kandydata na prezesa oddziału

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Anna Czarnecka pokazuje, że urna wyborcza jest pusta.                                                                                             Komisja Mandatowo-skrutacyjna                                                         

alt

alt

 

 

 

 

 

 


                     

 

       

 

Zbigniew Gajo - prezes Koła przy Politechnice w czasie wyborów   

                                                                                                                                                                                                   Wręczenie rekomendacji SEP  

  altalt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Sydoruk odznaczany złotą honorową odznaką NOT

przez Panią Prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny                                                      Zbigniew Chruszczewski odznaczany złotą honorową odznaką SEP    

alt

alt

Poprawiony: niedziela, 23 marca 2014 16:35
 

Fotoreportaż z WZDO (II)

Email Drukuj PDF

Andrzej Grupa odznaczany złotą honorową odznaką SEP                                      

.Tadeusz Świderski odznaczany srebrną honorową odznaką SEP

    

alt

     alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Tadeusz Sinkiewicz odznaczany srebrną honorową odznaką SEP

Jan Myszk odznaczany srebrną honorową odznaką SEP    

 

alt

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paweł Fijałkowski odznaczany srebrną honorową odznaką SEP                         

Jerzy Chudorliński odznaczany srebrną honorową odznaką SEP

 

alt

alt

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 Józef Jurkiewicz odznaczany srebrną honorową odznaką SEP               

Ryszard Floryński otrzymuje medal prof. Janusza Groszkowskiego     

       

alt.alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Brodnicki otrzymuje medal im. prof. Janusza Groszkowskiego              

Franciszek Mayzel otrzymuje medal im. prof. Jana Obrąpalskiego

 

alt

                   alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie wyniku wyborów na prezesa OEIT SEP                                                 

Podziękowanie za zaufanie i wybór na funkcję prezesa oddziału

 

alt

                      alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie Jana Felickiego Członka Honorowego SEP.

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 23 marca 2014 17:05
 

Migawki z WZDO

Email Drukuj PDF

                                                                                                                           

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

   
   

 

Poprawiony: sobota, 12 kwietnia 2014 10:33
 

Nadanie imienia

groszkZarząd Główny SEP nadał w dniu 10 października 2013 r. naszemu Oddziałowi

imię prof. Janusza Groszkowskiego

Janusz Groszkowski
(1898-1984) - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1936-1937), członek honorowy SEP (od 1957). Profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Jako żołnierz AK przyczynił się do rozpoznania układu sterowania elektrycznego niemieckich pocisków rakietowych V-2. Założyciel Zakładu Elektroniki przy Polskiej Akademii Nauk, wieloletni prezes i wiceprezes PAN. Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa (1972-1976), poseł na Sejm VI kadencji. Autor wielu książek i publikacji.


 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Email Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że miesięczne składki członkowskie nie uległy zmianie i za 2014 r. wynoszą:  6 zł. normalna.oraz 2 zł. -  ulgowa (emeryci i studenci)

smile

Dla tych, którzy nie mają możliwości przyjścia do Oddziału celem opłacenia składki członkowskiej podajemy numer konta, na które można przelać składkę (6 zł za miesiąc - normalna lub 2 zł za miesiąc - ulgowa) podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres, którego składka dotyczy.

Nr konta: KB S.A. IV O/Warszawa 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

 

Poprawiony: piątek, 04 lipca 2014 21:10
 

Walny Zjazd SEP

Email Drukuj PDF

XXXVI Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Zjazd odbył się w dniach 5-8 czerwca 2014 r.  w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawniej Politechnika Szczecińska). Hasłem przewodnim Zjazdu było: "Wspólne działanie gwarancją rozwoju elektryki".

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegatami Oddziału na Zjazd byli: Zbysław Kucza, Mieczysław Żurawski i Jan Myszk

Obrady zjazdu toczyły się wg uchwalonego porządku:

6 czerwca 2014 r.

  I.        09:00 - 10:15 – Część organizacyjna

1.       Otwarcie, wybór przewodniczącego i Prezydium Zjazdu

2.       Przyjecie porządku obrad i regulaminu WZD

3.       Wybór Komisji Zjazdowych

4.       Stwierdzenie prawomocności obrad

5.       Prezentacja kandydatów i głosowanie w sprawie nadania Członkostwa Honorowego SEP

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Nadanie godności Członka Honorowego SEP

2.       Wystąpienia zaproszonych Gości

3.       Wreczenie odznaczeń i wyróżnień

4.       Referat programowy

III.11:30 - 17:30 – Część programowa

1.       Sprawozdania ustępujacych władz (ZG) i organów SEP (GKR oraz GSK)

2.       Dyskusja nad sprawozdaniami, głosowania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępujacym władzom i przyjęcia sprawozdań

3.       Wybory Prezesa SEP (prezentacja i głosowanie)

4.       Dyskusja programowa - część I

7 czerwca 2014 r.

 IV. 8:00 – 13:45 - Część Organizacyjno-programowa

1.       Wybory członków ZG SEP (prezentacja i głosowanie)

2.       Wybory członków GKR, GSK (prezentacja i głosowanie)

3.       Dyskusja programowa - część II

4.       Wybory członków Komisji Wyborczej

5.       Uchwalenie regulaminów

6.       Rozpatrzenie odwołań od orzeczeń GSK

7.       Prezentacja proponowanych uchwał WZD

8.       Dyskusja i przyjecie uchwał

V.14,00 - 14,30 – Zamkniecie obrad

1.       Wystapienie nowo wybranego prezesa SEP

2.       Wystapienia Gości

W trakcie obrad nastąpił wybór Dziekana Rady Prezesów SEP

 

W przeddzień Walnego Zjazdu Delegatów SEP we czwartek 5 czerwca 2014 r. o godz. 18,00 w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jakuba przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Msza Swięta w intencji elektryków. Mszę odprawiało trzech biskupów w tym ordynariusz Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Po mszy delegacja władz SEP złożyła kwiaty przed pomnikiem Czynu Polaków w Parku Kasprowicza.

Część robocza zjazdu rozpoczęła się dnia 6 czerwca o godz. 9,00. Obrady zjazdu otworzył Prezes SEP Kol. Jerzy Barglik. Przewodniczącym zebrania został wybrany Kol. Jan Strzałka z Oddziału Krakowskigo.W Zjeździe uczestniczyło 232 delegatów z 233 wybranych w Oddziałach oraz z grupy Członków Honorowych SEP.

Do godności Członka Honorowego SEP kandydowali:

1.       Andrzej Boroń                       85, 110, 18, 213

2.       Zdobysław Flisowski            174, 35, 11, 220

3.       Mieczysław Hering                183, 26, 12, 221

4.       Aleksy Kuźnik                        150, 44, 26, 220

5.       Andrzej Niewiedział              152, 42, 24, 218

6.       Zenon Panicz                      127, 66, 27, 220

7.       Piotr Szymczak                     167, 45, 10, 222

8.       Mirosław Sosnowski              159, 40, 19, 218

9.       Jan Zuzok                              168, 38, 18, 224

10.  Jacek Zawadzki                       177, 34, 11, 222

11.  Lech Grzelak (pośmiertnie)         141, 41, 19, 223

12.  Stanisław Szpor (pośmiertnie)       199, 18, 6,  223

Przy nazwiskach podano liczby uzyskanych głosów w sekwencji „za”, „przeciw” „wstrzymali się”, „ogółem”

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono sprawozdania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Po burzliwej dyskusji za udzieleniem absolutorium ustępującym władzom głosowało 180 delegatów, przeciwnych było 35,  wstrzymało się od głosu 16; ogółem głosowało 231 delegatów.

Następnie przystąpiono do wyborów Prezesa Stowarzyszenia. 

Pozostał jeden kandydat Kol.Piotr Szymczak z Oddziału Szczecińskiego, Kol. Andrzej Boroń z Oddziału Łódzkiego zrezygnował o godz. 19,51

Prezesem został wybrany Piotr Szymczak który uzyskał 188 głosów, przy 29 przeciwnych, przy wstrzymujących się; głosowało 228 delegatów.

Pierwszy dzień obrad zakończył się o godz. 20,20

 

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi dzień zjazdu (7 czerwca 2014 r.) rozpoczął się od wyborów:

Kandydaci do ZG SEP:15 członków

1.       Stefan Granatowicz – O. Poznański                158

2.       Marek Grzywacz – O. Radomski                      163

3.       Kazimierz Jagieła - O. Częstochowski             137

4.       Krzysztof Kolonko – O. Gliwicki                        119

5.       Aleksandra Konkolewska – O. Toruński           144

6.       Ryszard Marcińczak – O. Warszawski            104

7.       Jan Musiał – O. Piotrkowski                             174

8.       Krzysztof Nowicki – O. Wrocławski                  147

9.       Józefa Okładło – O. Tarnobrzeski                    116

10.     Jan Pytlarz – O. Wrocławski                             149

11.     Dariusz Świsulski – O. Gdański                       150

12.     Krzysztof Woliński – O. Białostocki                 159

13.    Jacek Zawadzki – O. Koszaliński                    155

14.    Krzysztof Zięba – O. Nowohucki                      110

15.   Mieczysław Żurawski – O. E I T                        152

Nie uzyskali wymaganej liczby głosów:

Zenon Stodolski – O. Warszawski
Jan Strzałka – O. Krakowski
Jacek Szydłowski – O. Radomski

Władysław Szymczyk – O. Łódzki

Andrzej Boroń z Oddziału. Łódzkiego i Teresa Skowrońska z Oddziału. Zagłębia Węglowego - zrezygnowali

Do GKR SEP (8 miejsc) kandydowało:9 delegatów (uzyskali liczby głosów)

1.       Mieczysław Balcerek – O. Łódzki                                136

2.       Maciej Bylica – O. Warszawski                                   153

3.       Jerzy Cholewiński – O. Radomski                               108

4.       Ryszard Frydrychowski – O. Warszawski                   151

5.       Jerzy Jakubowski – O. Warszawski                            159

6.       Paweł Kozłowski – O. Szczeciński                              167

7.       Danuta Prażmowska-Sobota – O. Krakowski           136

8.       Marian Szymański – O. E I T                             .           158

Teresa Machoń – z Oddziału. Zagłębia Węglowegozrezygnowała

Do GSK SEP7 miejsc kandydowało 10 delegatów (uzyskali liczby głosów)

1.       Adam Borguński – O. Szczeciński                        176

2.       Ryszard Chojak – O. Warszawski                         114

3.       Bogumił Dudek                                                       86

4.       Tadeusz Glinka – O. Gliwicki                                   183

5.       Mieczysław Hering – O. Warszawski                        176

6.       Jan Kurek – O. Zagłębia Węglowego                         86

7.       Krzysztof Liderman – O. E I T                                   54      (-)

8.       Zbigniew Lubczyński – O. Wrocławski                    125

9.       Mariusz Orłowski                                                    81       (-)

10.     Edward Pilak – O. Łódzki                                        80       (-)

Do Komisji Wyborczej SEP(9 miejsc – 1 Członek Honorowy, 2 przedstawicieli Sekcji i Komitetów oraz  6 przedstawicieli Oddziałów).

Kandydowało 12 delegatów (uzyskali liczby głosów)

1.       Lech Bożentowicz–  O. Warszawski                                            119

2.       Jerzy Ciaś – O. Szczeciński                                                       136

3.       Julian Ignaczak                                                                          162

4.       Wojciech Kocańda – O. EIT                                                        153

5.       Ryszard Kordas – O. Wrocławski                                                133

6.       Jacek Kuczkowski – O. Łódzki                                                     74   (-)

7.       Wiesław Matulka – O. Gliwicki                                                      91   (-)

8.       Ryszard Niewiedział – O. Poznański                                           151

9.       Wiktor Ostasiewicz – O. Białostocki                                            133

10.     Juliusz Talarczyk                                                                          74    (-)

11.     Tadeusz Uczciwek – O. Warszawski                                              115  

12.    Władysław Waga                                                                         111

 

Po zakończeniu wyborów rozpoczęła się dyskusja, a następnie po krótkim wystąpieniem programowym Prezesa Piotra Szymczaka o godz. 14:15 zakończył się zjazd.

O godz. 16,00 odbyło się posiedzenie nowego Zarządu SEP.

Wiceprezesami zarządu zostali:

·      Kol. Marek Grzywacz –  wiceprezes ds. organizacyjnych, współpraca z NOT

·      Kol. Stefan Granatowicz – współpraca z zagranicą, Kongres Energetyki

·      Kol. Mieczysław Żurawski – wiceprezes urzędujący

·      Kol. Krzysztof Nowicki – skarbnik, współpraca z przemysłem

·      Kol. Krzysztof Woliński – czasopisma SEP, rzecznik prasowy

Sekretarzen zarządu została Kol. Aleksandra Konklewska

Członkiem prezydium został Kol. Jan Musiał - Rady Nadzorcze Agend SEP

Sekretarzem Generalnym SEP został Kol. Andrzej Boroń

Członkom nowego Prezydium Zarządu Głównego SEP gratulujemy. 

 

Na podstawie relacji Prezesa Zarządu OEIT SEP Z. Kuczy przygotował Cezary Rudnicki


 

Poprawiony: sobota, 02 sierpnia 2014 14:12
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj13
mod_vvisit_counterWczoraj107
mod_vvisit_counterTen Tydzień13
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień1227
mod_vvisit_counterTen Miesiąc3691
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc4154
mod_vvisit_counterOgółem115838

We have: 1 guests online
IP: 54.161.240.10
 , 
Dzisiaj: Wrz 22, 2014