WPŁYW BEZPRZEWODOWYCH TECHNOLOGII TELEINFORMATYCZNYCH NA ŻYCIE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Otwarcie konferencji - dr inż. Mieczysław Żurawski, wiceprezes OEIT.

Wystąpienie dr inż. Andrzeja Żurkowskiego, Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.

 

Sesja okolicznościowa: Praca twórcza i działalność społeczna

prof. dr inż. Jana Felickiego.– Prowadzący: dr inż. Wojciech Kocańda.

 

Wystąpienie dr inż. Piotra Szymczaka, Prezesa SEP.

 

Sesja otwarcia. Prowadzący: dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT

Cezary Ziółkowski, Jan Kelner, Perspektywy implementacji efektu Dopplera w procedurach radiowej lokalizacji i nawigacji.

 

Sesja panelowa: Nowoczesne technologie telekomunikacyjne”; moderator: płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT.

Jarosław Michalak, Wojciech Bednarczyk, Wagowy algorytm wyznaczania Cluster- Headów w sieci MANET.

Łukasz Staniak, Zbigniew Piotrowski, Ewolucja mobilności w systemach radiokomunikacji ruchomej.

Łukasz Staniak, Zbigniew Piotrowski, Porównanie funkcji wybranych aplikacji mobilnych do ukrywania danych,

 Tadeusz Sondej, Arkadiusz Bochyński, Synchroniczna akwizycja sygnałów z użyciem energooszczędnego łącza bezprzewodowego.

 

Sesja panelowa: Nowoczesne technologie telekomunikacyjne w inteligentnym transporcie”; moderator: dr hab. inż. Mirosław Siergejczyk, prof. PW

               Mirosław Siergiejczyk, Wybrane aspekty wdrażania usług ITS w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Elżbieta Grzejszczyk, Jacek Jarkowski, Kornel Wydro, Wybrane aplikacje w bezprzewodowych sieciach komunikacji z pojazdami samochodowymi.

Jacek Paś, Adam Rosiński, Mirosław Siergiejczyk, Eksploatacja systemów telematycznych na rozległym obszarze transportowym z uwzględnieniem oddziaływań o charakterze zakłóceń elektromagnetycznych.

 

Sesja panelowa: Telekomunikacja w medycynie i ochronie zdrowia ludzkiego; moderator: prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk,

Andrzej Krawczyk, Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na narząd wzroku - zjawisko magnetofosfenów.

 Wojciech Lejkowski, Andrzej Dobrowolski, Robert Olszewski, Katarzyna Majka Czasowo-częstotliwościowa analiza sygnałów fonokardiograficznych.

 

Sesja zamykająca: dr inż. Jacek Jarkowski.

              Przemysław Falkowski Gilski, Chmura obliczeniowa w życiu współczesnego człowieka.

Piotr Dumania, Cyberbezpieczeństwo sprzętowe warunkiem bezpieczeństwa gospodarczego i militarnego.

Piotr Lenarczyk, Zbigniew Piotrowski, Architektura węzłowa – superkomputer klasyBeowulf.

 

              Zamknięcie konferencji - dr inż. Wojciech Kocańda, wiceprezes OEIT,                    

Relacja wkrótce

 

 

Noworoczne Spotkanie z Przyjaciółmi, Sympatykami i Członkami OEIT SEP
odbyło się  19 stycznia 2017 r. o godz. 16.30 w Sala „A”

Galeria fotografii