Wyniki wyborów OEIT SEP 04/03/2014
Witamy w OEIT

Konkurs OR OEIT SEP

Email Drukuj PDF

UWAGA – KONKURS !!!

W związku z planami reaktywowania Ośrodka Izby Rzeczoznawców w Oddziale EIT zwracamy się do Koleżanek i Kolegów o wzięcie udziału w konkursie na stanowisko kierownika tego ośrodka. Praca ta może być wykonywana także niezależnie od dotychczasowych obowiązków.

Zarząd Oddziału EIT liczy, że powołany kierownik ośrodka znajdzie nowe pola działania dla rzeczoznawców i dla Oddziału. Celem tych działań ma być zwiększenie przychodów ośrodka, a co za tym idzie Oddziału EIT. Wynagrodzenie kierownika będzie także funkcją przychodów ośrodka.

Pisemne zgłoszenia można przesyłać na adres pocztowy:

Oddział EIT SEP, 00-043  Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lok. 109

lub

adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 17.02.2016 r.

W okresie 2 tygodni po terminie przyjmowania zgłoszeń przewidujemy spotkania z kandydatami, po których nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

Jako kryteria konkursowe będą przyjęte:

1. Dotychczasowa praktyka zawodowa.

2. Znajomość branży.

3. Przedstawienie merytorycznej strony rozszerzania działalności ośrodka.

4. Znajomość form działania innych instytucji tego typu.

Prezes Oddziału

Zbysław Antoni Kucza

Poprawiony: czwartek, 04 lutego 2016 16:58
 

Spotkanie Noworoczne 2016

Email Drukuj PDF

alt

 

 

Koleżanki i Koledzy, rozpoczynamy Noworoczne Spotkanie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP imienia Prof. Janusza Groszkowskiego – tymi słowami powitał wszystkich zebranych Przyjaciół, Sympatyków i Członków OEIT SEP prezes Zbysław Antoni Kucza.

W kolejnych słowach Prezes OEIT przywitał zaproszonych Gości – Panią Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Ewę Mańkiewicz-Cudny, Prezesa SEP Piotra Szymczaka i Sekretarza Generalnego SEP Pawła Sławińskiego. Następnie powitał Członków Honorowych naszej organizacji: Stanisława Bolkowskiego, Jana Felickiego i Andrzeja Zielińskiego. Na spotkaniu byli obecni i zostali powitani przez prezesa także byli prezesi Oddziału OEIT: Mieczysław Frącki, Jan Bolesław Grzybowski, Andrzej Jakubiak, Witold T. Kucharski i Mieczysław Żurawski. Powitał również Zasłużonych Seniorów SEP.

W kolejnej części swego wystąpienia prezes Zbysław Kucza przywitał zaproszonych gości: Józefa Gromka – dyrektora Instytutu Tele- i Radiotechnicznego, Jerzego Klamkę – redaktora naczelnego czasopisma „Elektronika”, Stanisława Konatowskiego – prorektora Wojskowej Akademii Technicznej, Waldemara Piwka – dyrektora DBS WARBUD SA, Zenona Michasia – prezesa Spółdzielni Mleczarskiej „Lazur”, Alicję Puszkarską – dyrektora Zespołu Szkół Nr 37, Marka Traczyka – prezesa Stowarzyszenia Polskich Mediów wraz ze współpracującym z nim Binu Bilajem – zarządzającym wystawy „Workshop China Homelife Show”, Mariana Wnuka – dziekana Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i Andrzeja Żurkowskiego – dyrektora Instytutu Kolejnictwa.

W kolejnych słowach prezes Zbysław Antoni Kucza powitał członków wspierających działalność naszego stowarzyszenia: Krzysztofa Fokowa – prezesa firmy E3Technology, Zbigniewa Janowskiego – prezesa firmy „Urządzenia Elektroniczne Zbigniew Janowski” i Jana Myszka – prezesa firmy BJM sp. z o.o.

Oddzielne słowa powitania skierował prezes Kucza do przedstawicieli firm rekomendowanych przez SEP: Wojciecha Gradowskiego – dyrektora handlowego firmy WIHA, Jerzego Kanabusa – prezesa firmy UNIKAN i Radosława Stusińskiego z firmy Dessault Systemes. Na zakończenie części wstępnej prezes powitał wszystkich przybyłych na spotkanie: pracowników Zarządu Głównego SEP, członków zarządu OEIT, członków komisji rewizyjnej OEIT, członków sądu koleżeńskiego OEIT, prezesów kół naszego oddziału oraz wszystkich przyjaciół, sympatyków, członków i pracowników OEIT SEP.

 

Drugą część uroczystości zapoczątkowało wręczanie odznaczeń i wyróżnień.

Odznaki wręczali Ewa Mańkiewicz-Cudny i Piotr Szymczak, w towarzystwie prezesa Zbysława Kuczy.

 

 

 

 

 

 

Złotą Odznakę Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej otrzymał Czesław REĆKO Srebrne Odznaki Honorowe NOT otrzymal: Marek DUDEK i Aleksander KUFFEL

 

Kolejne odznaczenia wręczali Prezes SEP Piotr Szymczak, Wiceprezes SEP Mieczysław Żurawski i Prezes OEIT Zbysław Kucza.

Godnością Zasłużonego Seniora SEP zostali uhonorowani: Jerzy KARCZEWSKI i Mieczysław FRĄCKI

Szafirową Odznakę Honorową Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymali: Wojciech KOCAŃDA, Zbysław Antoni KUCZA i Andrzej SKORUPSKI

 

 
 

Srebrną Odznaką Honorową SEP otrzymali Iwona FABJAŃCZYK i  Józef TALECKI

Medalem im. Prof. Janusza Groszkowskiego został odznaczony Czesław REĆKO

Medalem im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego zostali odznaczeni: Stanisław KONATOWSKI i Cezary RUDNICKI Medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego został odznaczony Bronisław STEC

Medalem im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego został odznaczony Marian SENATORSKI

PROPORCZYK za zajęcie I miejsca w konkursie  „Na Najaktyw-niejsze Koło SEP” w 2014 r. otrzymało Koło  Zakładowe przy WAT, nagrodę odebrał Stanisław KONATOWSKIP

Legitymacje Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymali:Zdzisław JURKIEWICZ i Jan Józef MYSZK Legitymacje członkowskie SEP otrzymali:  Jacek KIETLIŃSKI, Kamil KLEPACKI, Dariusz LASKOWSKI, Krzysztof LEWANDOWSKI, Konrad MARKOWSKI, Zbigniew PIOTROWSKI, Paweł STĄPÓR i Witold ŚLIRZ
 

Po zakończeniu ceremonii wręczania odznaczeń i wyróżnień zabrał głos Prezes OEIT Zbysław Kucza i pogratulował wszystkim odznaczonym i wyróżnionym i poprosił o zabranie głosu Panią Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Ewę Mańkiewicz-Cudny i Prezesa SEP Piotra Szymczaka.

          

 

          Prezes FSN-T Ewa Mańkiewicz-Cudny w swoim wystąpieniu powitała zebranych w imieniu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i przekazała życzenia sukcesów w życiu osobistym i stowarzyszeniowym. Przypomniała, że rok bieżący 2016 jest rokiem jubileuszu 150-lecia najstarszego polskiego czasopisma technicznego – Przeglądu Technicznego.

 

 

 

 

            Prezes SEP Piotr Szymczak powitał zebranych i przekazał życzenia sukcesów w nowym roku. Poinformował o wynikach ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego, odbytego w Toruniu. Podczas obrad podjęto uchwały: w sprawie nowelizacji Statutu SEP oraz ustalenia „Zasad pracy Komisji Statutowej” i jej harmonogramu, o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Profesora Władysława Latka, w sprawie rozszerzenia składu Centralnej Komisji ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP; zapoznano się z sytuacją prawną tworzenia jednostek SEP poza granicami Polski. 

            Poinformował ponadto o trwających pracach nad projektem nowego statutu SEP, który ma powstać w maju br., będzie przedstawiony do szerokich konsultacji w stowarzyszeniu. Jego wersja ostateczna powstanie w terminie do końca września br. Projekt nowego statutu będzie przedstawiony Zjazdowi SEP, którego zorganizowanie jest przewidywane na grudzień br.

 

 

Rekomendacje Stowarzyszenia Elektryków Polskich otrzymały firmy: WIHA Polska, Dassault Systemes

i Unikan inż. Jerzy Kanabus (poniżej świadectwa rekomendacyjne)

Sponsorami byli:

Spółdzielnia Mleczarska LAZUR z Nowych Skalmierzyc, podobnie jak w poprzednich latach zaprosiła do degustacji serów pleśniowych.

Na piwo z browaru Jabłonowo zaprosiła firma Urządzenia Elektroniczne Zbigniew Janowski – nasz Członek Wspierający.

 

Opracowanie: Cezary Rudnicki (tekst) i Bogusław Muszyński (zdjęcia)


 

Poprawiony: wtorek, 02 lutego 2016 18:32
 

Konferencja Naukowo-Techniczna

Email Drukuj PDF

Dnia  25 listopada 2015 r. odbyła się  w Instytucie Kolejnictwa (Warszawa,  ul. Chłopickiego 50) konferencja naukowo-techniczna "Wpływ bezprzewodowych technologii teleinformatycznych na życie współczesnego człowieka", organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2015  pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, której współorganizatorami byli: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wojskowa Akademia Techniczna, a patronem medialnym redakcja czasopisma "Elektronika". 

Relacja z konferencji znajduje się w zakładce "Wydarzenia SEP"

 

 

Poprawiony: czwartek, 07 stycznia 2016 20:00
 

KRZYSZTOF MANGEL Jubileusz 90-lecia urodzin

Email Drukuj PDF

altW imieniu członków Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP oraz własnym gratuluję serdecznie tak pięknego jubileuszu, życzę dużo, dużo zdrowia oraz życzliwości najbliższych i kolegów. Składamy wielce szanownemu Jubilatowi życzenia wszelkiej pomyślności wraz z wielkimi podziękowaniami za niestrudzona działalność na rzecz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nota biograficzna

Zbysław Antoni Kucza

Prezes Oddziału EIT SEP

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 sierpnia 2015 12:34
 

Złoty Krzyż Zasługi dla Prezesa OEIT

Email Drukuj PDF
Wręczenie odznaczeń państwowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
altP O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 września 2014 r.
o nadaniu odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają: na wniosek Wojewody Mazowieckiego: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI - Kucza Zbysław Antoni, za wybitne zasługi w działalności społecznej.
150626PYK009.jpg279.02 KB150626PYK012.jpg202.24 KB150626PYK013.jpg143.25 KB150626PYK014.jpg219.28 KB150626PYK015.jpg135.6 KB150626PYK016.jpg202.34 KB150626PYK017.jpg101.51 KB150626PYK018.jpg243.48 KB26_06_201513_28_146442.jpg1.08 MB26_06_201513_28_196443.jpg968.25 KB26_06_201513_28_216444.jpg1.29 MB26_06_201513_29_496450.jpg1.11 MB26_06_201513_31_246458.jpg1.17 MB26_06_201513_43_546464.jpg886.27 KB26_06_201513_44_206465.jpg957.17 KB26_06_201513_47_536473.jpg1.01 MB26_06_201514_03_016475.jpg679.82 KB
 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Email Drukuj PDF

UWAGA, UWAGA, UWAGA

Uprzejmie informujemy, że miesięczne składki członkowskie uległy zmianie i za 2015 r. wynoszą:  10 zł. normalna.oraz 3 zł. -  ulgowa (emeryci i studenci)

smile

Dla tych, którzy nie mają możliwości przyjścia do Oddziału celem opłacenia składki członkowskiej podajemy numer konta, na które można przelać składkę (10 zł za miesiąc - normalna lub 3 zł za miesiąc - ulgowa) podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres, którego składka dotyczy.

Nr konta: KB S.A. IV O/Warszawa 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

 

Poprawiony: sobota, 20 grudnia 2014 09:55
 

IEEE Milestone dla Polaków

Email Drukuj PDF

Staraniem Polskiej Sekcji IEEE, a szczególnie jej przewodniczącego prof. Ryszarda Jachowicza trzech polskich matematyków Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski zostało uhonorowanych najwyższym odznaczeniem „IEEE Milestone” (pol. kamień milowy). W dniu 5 sierpnia 2014 odbyły się uroczystości poświęcone Autorom złamania kodów maszyny szyfrującej ENIGMA. Uroczystość składała się z dwóch części:

1.  Międzynarodowego Seminarium Naukowego: From First Breaking of Enigma Code to Modern Cryptography, które odbyło się na Politechnice Warszawskiej

2. Odsłonięcie obelisku na ulicy Śniadeckich obok Instytutu Matematycznego PAN.

Uroczystość została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

 

Nadanie imienia

groszkZarząd Główny SEP nadał w dniu 10 października 2013 r. naszemu Oddziałowi

imię prof. Janusza Groszkowskiego

Janusz Groszkowski
(1898-1984) - prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1936-1937), członek honorowy SEP (od 1957). Profesor Politechniki Warszawskiej, dziekan Wydziału Elektrycznego na PW. Jako żołnierz AK przyczynił się do rozpoznania układu sterowania elektrycznego niemieckich pocisków rakietowych V-2. Założyciel Zakładu Elektroniki przy Polskiej Akademii Nauk, wieloletni prezes i wiceprezes PAN. Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa (1972-1976), poseł na Sejm VI kadencji. Autor wielu książek i publikacji.


 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj25
mod_vvisit_counterWczoraj262
mod_vvisit_counterTen Tydzień506
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień1372
mod_vvisit_counterTen Miesiąc1878
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc10337
mod_vvisit_counterOgółem266696

We have: 2 guests, 1 bots online
IP: 107.20.54.98
 , 
Dzisiaj: Lut 11, 2016