Wyniki wyborów OEIT SEP 04/03/2014
Witamy w OEIT

Złoty Krzyż Zasługi dla Prezesa OEIT

Email Drukuj PDF
Wręczenie odznaczeń państwowych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
altP O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 września 2014 r.
o nadaniu odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają: na wniosek Wojewody Mazowieckiego: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI - Kucza Zbysław Antoni, za wybitne zasługi w działalności społecznej.
150626PYK009.jpg279.02 KB150626PYK012.jpg202.24 KB150626PYK013.jpg143.25 KB150626PYK014.jpg219.28 KB150626PYK015.jpg135.6 KB150626PYK016.jpg202.34 KB150626PYK017.jpg101.51 KB150626PYK018.jpg243.48 KB26_06_201513_28_146442.jpg1.08 MB26_06_201513_28_196443.jpg968.25 KB26_06_201513_28_216444.jpg1.29 MB26_06_201513_29_496450.jpg1.11 MB26_06_201513_31_246458.jpg1.17 MB26_06_201513_43_546464.jpg886.27 KB26_06_201513_44_206465.jpg957.17 KB26_06_201513_47_536473.jpg1.01 MB26_06_201514_03_016475.jpg679.82 KB
 

Wspomnienie

Email Drukuj PDF

10 czerwca w Kościele Cmentarnym pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela przy ul. Władysława Raginisa 8 w Białymstoku pożegnaliśmy naszego Kolegę, członka SEP od roku 1956,  Zasłużonego Seniora SEP od roku 1993, Jana Jerzego Pichalskiego urodzonego 16.06.1925 r. Zmarły był długoletnim pracownikiem budownictwa łączności, początkowo jako inżynier a potem Dyrektor Zjednoczenia Budownictwa Łączności w Warszawie, a od 1981 r. jako Dyrektor Zrzeszenia Budownictwa Łączności w Warszawie, którym kierował do 1988 r. 

Po przejściu na emeryturę był aktywnym członkiem naszego Oddziału

Prezes OEIT

Zbysław Kucza

 

 

Poprawiony: sobota, 27 czerwca 2015 10:37
 

IV edycja "CHINA HOMELIFE SHOW" 27-29 maja 2015 r

Email Drukuj PDF

alt

Informuję, że 30 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa współpracy przy organizacji workshopu IV edycji "CHINA HOMELIFE SHOW" 27-29 maja 2015 r. w Poznaniu.Wszelkie informacje o imprezie na stronach http://homelife.com.pl/pl/

Zgodnie z zapisami umowy Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji im. prof Janusza Groszkowskiego obejmuje patronatem samorządu gospodarczego workshop China Homelife Show. W ramach umowy otrzymujemy autokar na przejazd, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z 27 na 28 maja, wyżywienie (obiad, przerwy kawowe) oraz udział w uroczystej Gali wystawców. Zapraszam wszystkich chętnych do darmowego wyjazdu na Targi Poznańskie dokonując akredytacji, korzystając z następującego linku:  http://sep.szef.co/formularze/akredytacja/

Wyjazd autokaru 27 maja 2015 r. o godz. 6:45 z Warszawy ul. Czackiego 3/5, a powrót 28 maja 2015 r. około godz. 18:00 z Poznania z terenu Targów Poznańskich. (godz. może być zmieniona +- 2 godz.)

Zapraszam

Zbysław Antoni Kucza

Prezes Oddziału EIT SEP

Poprawiony: czwartek, 07 maja 2015 20:43
 

XVI Konferencja Okrągłego Stołu

Email Drukuj PDF

Konferencja Okrągłego Stołu – Polska w drodze do społeczeństwa Informacyjnego to coroczne spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji. Stanowi ona forum wymiany poglądów i wypracowania koncepcji rozwoju kraju w warunkach przemian społeczno-gospodarczych w związku z rozwojem techniki cyfrowej.

13 maja br. w SEJMIE RP w Sali Kolumnowej odbyła się XVI Konferencja Okrągłego Stołu pt. „Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli prezydent RP Bronisław Komorowski i marszałek Sejmu RP Radosław Sikorski.

Konferencję otworzył Andrzej Wilk, wiceprzewodniczący ds. programowych, przewodniczący Zespołu Programowego, przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP. W pierwszych słowach przywitał oficjalnych gości Konferencji: przedstawiciela Prezydenta RP Krzysztofa Króla, wicepremiera Janusza Piechocińskiego, pan Bogdana Dąbrowskiego – wiceministra z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pana posła Witolda Czarneckiego przewodniczącego Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, panią prezes Edytę Bielak z Głownego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, księdza Rektora UKSW profesora Stanisława Dziekońskiego, pana Mieczyslawa Borowskiego z Urzędu Dozoru Technicznego, panią Janinę Marię  z Głównego Urzędu Miar, panią Ewę Mańkiewicz-Cudny, pana Mariana Nogę – prezesa siostrzanej organizacji Polskiego Towarzystwa Informatycznego, pana Andrzeja Żurkowskiego  - dyrektora Instytutu Kolejnictwa, powitał także pozostałych zebranych. Następnie przekazał głos prezesowi SEP Piotrowi Szymczakowi. 

Rok 2015 to rok szczególny – powiedział prezes, 17 maja obchodzimy 150-lecie założenia Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU – International Telecommunication Union), specjalizowanej agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmującej się sprawami telekomunikacji. Stowarzyszenie Elektryków Polskich od wielu lat, w tym roku po raz XVI, aktywnie uczestniczy w obchodach tego wydarzenia. Centralnym wydarzeniem tych obchodów jest Konferencja Okrągłego Stołu. Mały jubileusz – 15-lecie konferencji – skromny wobec 150-lecia ITU, skłania do złożenia życzeń dalszych sukcesów wszystkim organizatorom Konferencji, członkom Sekcji Technik Informacyjnych i Centralnej Komisji Wdrażania Technologii Informatycznych.

Kolejnym mówcą był przedstawiciel Prezydenta RP, Krzysztof Król, który przypomniał, że bierze udział w konferencjach od początku – najpierw jako poseł, potem dziennikarz (Wprost), następnie jako pracownik firmy informatycznej i ostatnio jako przedstawiciel Prezydenta RP. Odczytał list od prezydenta, który napisał, że żyjemy w świecie coraz bardziej zintegrowanym, a dzieje się to głównie za sprawą techniki cyfrowej wypełniającej niemal wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności. Złożył wyrazy uznania za podkreślenie innowacyjności jako klucza dalszego rozwoju. W dalszej części listu prezydent poinformował o skierowaniu do Sejmu RP propozycji przygotowania ustaw wspierających współpracę nauki i biznesu, które po uchwaleniu zapewnią nowe, sięgające 150% ulgi podatkowe dla firm inwestujących w badania i rozwój. Taka ustawy powinny stać się pierwszym krokiem do wprowadzenia Polski do pierwszej dziesiątki innowacyjnych państw Unii Europejskiej. Wyraził przekonanie, że konferencja będzie niosła ze sobą wiele ciekawych inicjatyw.

W następnej kolejności głos zabrał wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński (po raz trzeci w tej roli na Konferencji). Zwrócił uwagę na doniosłość telekomunikacji i technik informacyjnych (ICT) w całości gospodarki stanowiących 5% produktu krajowego brutto, 7,5% eksportu i 3% miejsc pracy. Branża rozwija się w tempie 8% rocznie co jest najlepszym wynikiem wśród krajów Unii Europejskiej – zdaniem wicepremiera – dzięki pracownikom zatrudnionym w branży. Podziekował uczelniom, że dają wielu absolwentów pracujących na te wyniki. Rozwój branży przekada się także na wzrost nowych miejsc pracy. Wyraził przekonanie, że jest to dopiero początek tego pozytywnego procesu. Dalszy rozwój musi polegać na e-przemyśle, czyli przemyśle wspieranym informatyką. Jest szansa podniesienia naszego rozwoju z bieżącego 3,5% rocznie do 10-13% w latach 2020-22.  Należy odbudować kapitał społeczego i wzajemnego zaufania w tym procesie. Wicepremier zakończył swe wystąpienie apelem „badźmy gotowi do zmian, a najlepiej do zmian, a najlepiej programujmy zmiany tak, aby były dobre i nie zaskakiwały nas w złym wymiarze”. Po zakończeniu wystąpienia, w uznaniu zasług wicepremiera dla SEP, prezes Piotr Szymczak odznaczył wicepremiera medalem im. Mieczysawa Pożaryskiego.

Z kolei zabrał głos poseł Witold Czarnecki, przewodniczący Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.  W pierwszy słowach przypomniał, że właśniwe minęło 140 lat od wynalezienia telefonu i 70 lat od uruchomienia pierwszego komputera. Połączenie komputerów w sieć zapoczątkowało rewolucję. Obecnie posiadane bogactwa naturalne, surowce i żyzne gleby nie gwarantują sukcesów gospodarczych. Informatyka i telekomunikacja stały się stymulatorem rozwoju. Musi zwiększyć się intensywność inwestycji w ektor telekomunikacyjno-informatyczny w Europie, to zakłada przyjęta strategia 2020. W Polsce należy dążyć do zwiększenia nakładów na rozwój do poziomu 3% PKB. Zdaniem posła obecne nakłady w granicach 0,85% są stanowczo za małe i są większe od nakładów takich krajów jak Bułgaria, Grecja i Rumunia. Wskazał na firmę ze znacznym udziałem Skarbu Panstwa – PZU, która rozwiązania informatyczne kupuje za granicą zamiast inwestować w rozwój firm polskich. Podobny negatywny przykład stanowi zakup śmigłowców i systemów obrony przeciwlotniczej za granicą. Poseł posłużył się przykładem polityki rządu polskiego po odzyskaniu niepodległości po Iwojnie światowej, kiedy to zbudowano polski port w Gdyni oraz Centralny Okręg Przemysłowy. Bez zwiększenia intensywności inwestowania w innowacje w telekomunkacji i informatyce osiągnięcie wyraźnego wzrostu nie bedzie możliwe.

Następnym mówcą był Bogdan Dąbrowski – wiceminister z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Poinformował, że rozpoczęła się realizacja programu „Polska Cyfrowa”. Szczegóły programu przedstawił Stanisław Dąb – dyrektor Departamentu Telekomunikacji, prawnik z wykształcenia.

W kolejnej części uroczystości Prezes Piotr Szymczak wręczał odznaczenia i wyróżnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich wielu osobom związanym z KOS i organizacją ṠDTiSI.

Poprawiony: niedziela, 17 maja 2015 18:07
 

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Email Drukuj PDF

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, ŚDSI (ang. World Information Society Day) – coroczne święto obchodzone w maju, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 27 marca 2006 roku (A/RES/60/252) po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tunisie (2005)[

Obchodom patronuje UNESCO oraz sekretarz generalny ITU.

Od kilku lat SEP i  PTI  (polskie Towarzystwo Informatyczne) współpracują przy organizowaniu  Światowego Dnia.  W tym roku centralne obchody ŚDSI odbędą się 13 maja.

Z tej okazji na świecie organizowane są wydarzenia poświęcone m.in. nowym technologiom, roli informatyki w rozwoju społecznym i gospodarczym. Są również okazją do omówienia zagrożeń jakie niesie coraz bardziej powszechny dostęp do mediów elektronicznych.i

Relacja ze spotkania w Technikum Łączności im. Janusza Groszkowskiego

http://www.sep.com.pl/aktualnosci/sdt_2015/sdtisi_2015_tech_lacz_sprawozdanie.pdf

Poprawiony: sobota, 04 kwietnia 2015 10:12
 

Spotkanie noworoczne 2015

Email Drukuj PDF

Koleżanki i Koledzy! Rozpoczynamy noworoczne spotkanie Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji imienia Prof. Janusza Groszkowskiego w Warszawie – tymi słowami prezes Zbysław Antoni Kucza otworzył tradycyjne spotkanie odbywające się zwykle w pierwszej połowie stycznia. Powitał zaproszonych gości, przyjaciół, sympatyków i członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wśród zaproszonych gości powitał Koleżankę Prezes FSNT NOT – Ewę Mańkiewicz-Cudny, Kolegę Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Piotra Szymczaka, Kolegę Sekretarza Generalnego FSNT NOT – Jacka Kubielskiego i Kolegę Sekretarza Generalnego SEP - Pawła Sławińskiego. Następnie powitał Członków Honorowych SEP Kol. Kol. Stanisława Bolkowskiego, Jana Felickiego, Wiesława Wolińskiego i Andrzeja Zielińskiego oraz wszystkich Zasłużonych Seniorów naszego Oddziału. Otwierając uroczystość Przezes Oddziału Zbysław Antoni Kucza podkreślił znaczący udział członków Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji w życiu Stowarzyszenia i ich czynny udział w naczelnych organach SEP. Na przykład, Kolega Mieczysław Żurawski został wybrany wiceprezesem SEP, Kolega Andrzej Skorupski działa w Radzie Nadzorczej Izby Rzeczoznawców, a Kolega Wojciech Kocańda jest członkiem Centralnej Komisji Wyborczej. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Oddziału w okresie od ostatniego WZDO do dzisiaj. Członkowie Oddziału EIT walnie przyczynili się do organizacji i sukcesu II Kongresu Elektryki Polskiej w dniach 1-2 grudnia 2014 r.

Do tradycji spotkań choinkowych należy wręczanie odznaczeń i wyróżnień członkom naszego Oddziału.

W pierwszym punkcie ceremonii odbyło się odczytanie i wręczenie listu gratulacyjnego z okazji 80. rocznicy urodzin Kolegi Andrzeja Zielińskiego.

alt

Po tej podniosłej uroczystości przystąpiono do wręczania odznaczeń za wieloletnią działalność w SEP; dziewięciu naszych kolegów otrzymało Dyplomy Uznania, a pięciu kolegów otrzymało godność Zasłużonego Seniora SEP.

Dyplom Uznania z okazji 60-lecia działalności w SEP otrzymali z rąk Prezesa SEP Piotra Szymczaka:

alt Tadeusz JACKOWSKI

· Józef JEŁOWICKI

· Krzysztof MANGEL

· Jan PICHALSKI

· Zenon PRASEK

· Andrzej SKORUPSKI

· Jadwiga SYPNIEWSKA-NAWROCKA

· Tadeusz SZTYK

· Henryk TARASIUK

Godność Zasłużonego Seniora SEP uzyskali:

alt Jerzy KARCZEWSKI

· Krzysztof KOWALSKI

· Marian SENATORSKI

· Tadeusz SYDORUK

Włodzisław ZIELAK

Dyplomy potwierdzające godność Zasłużonego Seniora SEP wręczał Prezes SEP Kol. Piotr Szymczak

Złote i Srebrne Odznaki Honorowe NOT otrzymali Koledzy:

alt

Tadeusz DĄBROWSKI, Czesław REĆKO i Marian WNUK (złote),

Mirosław RUSEK i Henryk GRUCHAŁA (srebrne)

Odznaki honorowe NOT wręczali: Prezes FSNT NOT – Koleżanka Ewa Mańkiewicz-Cudny, Prezes SEP – Kolega Piotr Szymczak oraz Prezes Oddziału EIT Kolega Zbysław Kucza

 

 

Decyzją ZG SEP Złotą Odznaką Honorową SEP wyróżnieni zostali:

alt Zbigniew BIELECKI

· Zdzisław CHUDY

· Piotr GAJEWSKI

· Krzysztof KOCOŃ

· Czesław LEŚNIK

· Grzegorz RÓŻAŃSKI

· Grzegorz SUNDMAN

· Marian SZYMAŃSKI

Natomiast Srebrną Odznakę Honorową SEP otrzymali:

alt               Andrzej ANTONIK

· Andrzej DOBROWOLSKI

· Leszek KACHEL

· Roman KUBACKI

· Ireneusz KUBICKI

Odznaki honorowe SEP wręczali: Prezes SEP Kolega Piotr Szymczak oraz Prezes OEIT SEP Kolega Zbysław Kucza.

Medalem im. Profesora Janusza Groszkowskiego uhonorowany został Stanisław KONATOWSKI:

alt

Medalem im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego uhonorowany został Bogusław MUSZYŃSKI

alt

Medalem im. inż. Kazimierza Szpotańskiego uhonorowani zostali Marek AMANOWICZ i Bronisław STEC

alt

Medale SEP wręczali Prezes SEP Kolega Piotr Szymczak oraz Prezes OEIT SEP Kolega Zbysław Kucza.

 

Wręczenie legitymacji członkowskich SEP

alt Jarosław CYRYNGER

· Lech DZIEWIERZ

· Witold ŚLIŻ

· Kamil WÓJCIK

 

Legitymacje wręczał Kolega Prezes Piotr Szymczak

Na zakończenie tej części uroczystości Dyplom dla Koła SEP przy Wojskowej Akademii Technicznej za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie kół wręczył Kolega Prezes SEP Piotr Szymczak w towarzystwie Kolegi Prezesa Oddziału Zbysława Antoniego Kuczy.

alt

 

 

Kolega Prezes OEIT Zbysław Antoni Kucza poinformował uczestników uroczystości, że wśród gości znajdują się przedstawiciele Spółdzielni Mleczarskiej LAZUR z Nowych Skalmierzyc, którzy jak w poprzednich latach zapraszają Koleżanki i Kolegów do degustacji pleśniowych serów firmy LAZUR. Tradycyjne na spotkaniach nie zabraknie piwa z browaru Jabłonowo; w dniu dzisiejszym sponsorem jest firma ZAZ Sp. z o. o. Tą drogą prezes złożył podziękowanie sponsorom.

Poprawiony: poniedziałek, 02 marca 2015 17:43
 

Spotkanie Noworoczne OEIT 15-01-2015

Galeria fotograficzna :: Zapraszamy

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Email Drukuj PDF

UWAGA, UWAGA, UWAGA

Uprzejmie informujemy, że miesięczne składki członkowskie uległy zmianie i za 2015 r. wynoszą:  10 zł. normalna.oraz 3 zł. -  ulgowa (emeryci i studenci)

smile

Dla tych, którzy nie mają możliwości przyjścia do Oddziału celem opłacenia składki członkowskiej podajemy numer konta, na które można przelać składkę (10 zł za miesiąc - normalna lub 3 zł za miesiąc - ulgowa) podając imię, nazwisko, przynależność do Koła oraz okres, którego składka dotyczy.

Nr konta: KB S.A. IV O/Warszawa 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

 

Poprawiony: sobota, 20 grudnia 2014 09:55
 

Statuetka dla W.Kocańdy

Email Drukuj PDF

 alt

                   W dniach.23-26 pażdziernika 2014 r. odbyła się w Gdańsku  XVI edycja Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. Oficjalna inauguracja z udziałem przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich  Politechniki Gdańskiej, organizatorów (Oddział SEP Gdańsk), prelegentów, uczestników, sponsorów  i gości miała miejsce 23.10.2014 r.   w Auli Politechniki Gdańskiej. W tym dniu  Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak przedstawił wyniki VIII Konkursu na Wyróżniającego się Nauczyciela, Opiekuna i Sojusznika Młodzieży. To zaszczytne wyróżnienie (Statuetkę) Prezes SEP Piotr Szymczak, w obecności uczestniczących w ODME członków Kapituły  Konkursu  wręczył  dr. inż. Wojciechowi Kocańdzie (na zdjęciu w środku) -  wieloletniemu  nauczycielowi  akademickiemu Wojskowej Akademii Technicznej, wiceprezesowi ds.naukowych OEIT.  Gratulujemy.

                                                                                                                                                                                                   Cezary Rudnicki

Poprawiony: środa, 12 listopada 2014 13:38
 

IEEE Milestone dla Polaków

Email Drukuj PDF

Staraniem Polskiej Sekcji IEEE, a szczególnie jej przewodniczącego prof. Ryszarda Jachowicza trzech polskich matematyków Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski zostało uhonorowanych najwyższym odznaczeniem „IEEE Milestone” (pol. kamień milowy). W dniu 5 sierpnia 2014 odbyły się uroczystości poświęcone Autorom złamania kodów maszyny szyfrującej ENIGMA. Uroczystość składała się z dwóch części:

1.  Międzynarodowego Seminarium Naukowego: From First Breaking of Enigma Code to Modern Cryptography, które odbyło się na Politechnice Warszawskiej

2. Odsłonięcie obelisku na ulicy Śniadeckich obok Instytutu Matematycznego PAN.

Uroczystość została zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

 


Strona 1 z 2
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj4134
mod_vvisit_counterWczoraj158
mod_vvisit_counterTen Tydzień4292
mod_vvisit_counterPoprzedni Tydzień1946
mod_vvisit_counterTen Miesiąc4960
mod_vvisit_counterPoprzedni Miesiąc5176
mod_vvisit_counterOgółem202692

We have: 2 guests online
IP: 54.221.20.110
 , 
Dzisiaj: Sie 04, 2015