Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Koło Terenowe we współpracy z Kołem SEP przy Technikum Łączności prelekcję na temat:Elektronicznych wideorejestratorów samochodowych.

 

Plan prelekcji:

 Przeznaczenie i zastosowania wideorejestratorów.

 Podstawowe parametry techniczne.

 Rozwiązania konstrukcyjne.

 Realizowane funkcje.

 Oferta rynkowa.

 Porównanie cech użytkowych i cen.

 Opinie producenta i użytkowników.

 Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Prelekcja odbędzie się w dniu 24.03 (piątek) w godz. 14:00-16:00 w sali widowiskowej Technikum Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego przy Al. Stanów Zjednoczonych 24 (Zespół Szkół nr 34 im. Agnieszki Osieckiej). Możliwy dojazd autobusami linii 141, 182, 188, 514, 520, 523 (przystanek autobusowy przy ul. Międzynarodowej). Prelegentami będą przedstawiciele firmy MiTAC Europe Ltd, Oddział w Polsce – panowie: Marcin Gutkiewicz i Marcin Moczulski.

Zapraszają: Jerzy Kuciński  i  Tadeusz Sinkiewicz

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

22 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Wydziału Elektrycznego (Gmach Starej Kotłowni) odbyło się seminarium poświęcone postaci Kazimierza Szpotańskiego - inżyniera elektryka, pioniera.przemysłu aparatów elektrycznych, założyciela, współwłaściciela i dyrektora fabryki aparatów elektrycznych, działacza społecznego, współzałożyciela SEP i prezesa w latach 1938-46.

Więcej nformacji znajduje się na stronie http://apw.ee.pw.edu.pl  w zakładce "Seminaria SAiP OW"

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Konferencja Naukowo-Techniczna, organizowana corocznie przez Oddział Elektroniki, Informatyki,Telekomunikacji, Stowarzyszenia Elektryków Polskich pt.  „Wpływ Bezprzewodowych Technologii Teleinformatycznych Na Życie Współczesnego Człowieka" odbyła się 16 listopada 2016 r., zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2016. Współorganizatorami Konferencji byli: Instytut Kolejnictwa i Wojskowa Akademia Techniczna.

 

Otwarcia konferencji dokonali: Prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Zbysław Kucza, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa Andrzej Żurkowski i Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Mieczysław Żurawski. Dyrektor Instytutu, który gościł uczestników przypomniał, że Konferencja odbywa się już po raz czwarty.

 

Pierwszą sesję,  otwierającą konferencję poprowadził płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski prof. WAT.  Kolejnym punktem programu była sesja okolicznościowa poświęcona prezentacji życiorysu i pracy twórczej prof. dr inż. Andrzeja Zielińskiego, sesję prowadził dr inż. Wojciech Kocańda. Andrzej Zieliński urodził się 24 grudnia 1934 r. Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego ukończył w Warszawie w 1952 r., a w  1959 r. ukończył Wydział Łączności (późniejszy Wydział Elektroniki) Politechniki Warszawskiej, uzyskując tytuł mgr inż. Profesor Andrzej Zieliński ma bogate doświadczenie z zakresu organizacji i kierowania w dziedzinie nauki i techniki. W latach 1970-80,  1982-93 był dyrektorem i pracownikiem naukowym Instytutu Łączności, a w przerwie (1980-82) był dyrektorem Zjednoczenia Stacji Radiowych i Telewizyjnych; w latach 1993-97 pełnił funkcję Ministra Łączności RP. Od 1997 r. do chwili obecnej jest pracownikiem naukowym w Instytucie Łączności.