DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE POSIADANIE WIEDZY

Do egzaminu mogą przystąpić osoby które mają potwierdzoną wiedzę z zakresu sprawdzenia kwalifikacji (patrz poniżej).

Zgodnie z § 6. ust.2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy, o której mowa w ust. 1, są:

  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zgodnie z § 6. ust.3 posiadanie wiedzy, o której mowa w ust.1, mogą również potwierdzać:

  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;

Akt prawny dostępny jest na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001392

 

INFORMACJE O EGZAMINACH

Szczegółowe informacje i zapisy w Biurze Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP
00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 lok. 109.

Biuro jest czynne we wtorki i środy w godz. 9:00 - 16:00

w czwartki w godz. 9:00 – 15:00

tel: 22 826-61-07; tel/fax: 22 827-71-27; tel: +48 508-493-221

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawdzanie kwalifikacji dokonywane jest zgodnie z wymienionymi niżej aktami prawnymi:
- Ustawa z dn. 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 z 4.06.1997 r. poz. 348 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 1 lipca 2022 r. poz. 1392)

 

CENA EGZAMINU  w 2024 R.

Zgodnie z § 14 ust.1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1  lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2022, poz. 1392) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji pobierana jest w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Opłaty za egzaminy w 2024 r. przedstawiają się następująco:

01.01.2024 - 30.06.2024

  • Opłata za egzamin - 424,20 zł

01.07.2024 - 31.12.2024

  • Opłata za egzamin - 430,00 zł

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1.01. najniższa pensja będzie wynosiła 4242 zł, a od 1.07. 4300 zł. Mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z 15.09.2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2023, poz. 1893). 

 

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. 64 1500 1777 1217 7008 9461 0000

Uwaga!

W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego. np.: Jan Kowalski E1, pkt. 2, 13, obsługa, konserwacja.

Na egzamin należy przynieść potwierdzenie wpłaty

Wnioski egzaminacyjne do pobrania:

Wniosek G1 Eksploatacja :: Wniosek G1 Dozór

 

 

Biuro Oddziału EIT SEP czynne:

3 dni w tygodniu: wtorek i środa od 9.00 do 16.00

i w czwartek od 9.00 do 15.00

 
Prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub telefoniczny:  508 493 221;   22 826 61 07