zjazdXL WZD SEP, który odbywał się w dniach 22-24 września br. w kompleksie dydaktyczno-szkoleniowym Politechniki Bydgoskiej, zakończył obrady.

W pierwszym dniu XL WZD przyznał godności członków honorowych SEP, przyjął sprawozdania ustępujących władz SEP na kadencję 2018-2022 i dokonał wyboru prezesa na kadencję 2022-2026, którym został kol. Sławomir Cieślik z Oddziału Bydgoskiego SEP, profesor Politechniki Bydgoskiej.

Zjazd przyznał godność członków honorowych 12 osobom. Należy podkreślić fakt, że wśród wyróżnionych znalazł się członek Oddziału EIT kol. Andrzej Jakubiak. To najwyższe wyróżnienie w SEP otrzymali (w porządku alfabetycznym): Iwona Gajda, Andrzej Hachoł, Orest Iwachiw (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina), Andrzej Jakubiak, Wiesław Michalski, Grzegorz Mieczkowski, Edward Musiał, Jan Popczyk , Teresa Skowrońska, Petro Stachiw (Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina), Maria Zastawny i Zdzisław Życki.

W drugim dniu obrad wyłoniono w drodze głosowań składy osobowe najważniejszych organów Stowarzyszenia Elektryków Polskich:

Zarząd Główny SEP w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Ryszard Beniak - Oddział Opolski SEP, Marek Grzywacz – Oddział Radomski SEP, Radosław Gutowski - Oddział Radomski SEP, Andrzej Hachoł - Oddział Wrocławski SEP, Kazimierz Jagieła - Oddział Częstochowski SEP, Arkadiusz Jurczakiewicz - Oddział Krakowski SEP, Aleksandra Konklewska - Oddział Toruński SEP, Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz - Oddział Warszawski SEP, Jan Musiał - Oddział Piotrkowski SEP, Bolesław Pałac - Oddział Rzeszowski SEP, Piotr Szymczak -  Oddział Szczeciński SEP, Andrzej Werkowski - Oddział Warszawski SEP, Krzysztof Woliński - Oddział Białostocki SEP, Maria Zastawny - Oddział Krakowski SEP, Lech Żak - Oddział Pilski SEP.

Główna Komisja Rewizyjna w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Maciej Bylica - Oddział Warszawski SEP, Wojciech Grotowski - Oddział Wrocławski SEP, Jan Kapinos - Oddział Gliwicki SEP, Jerzy Kuciński – Oddział EIT,  Andrzej Kubowicz – Oddział Bielsko-Bialski SEP, Marek Rusin - Oddział Gdański SEP, Henryk Tymowski – Oddział Zagłębia Węglowego SEP.

Główny Sąd Koleżeński w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Karol Adamiak - SEP - Oddział Łódzki SEP, Adam Borguński - Oddział Szczeciński SEP, Bogumił Dudek - Oddział Gliwicki SEP, Ryszard Frydrychowski - Oddział Warszawski SEP, Ryszard Grochowski - Oddział Krakowski SEP, Jan Kurek - Oddział Zagłębia Węglowego SEP, Jacek Wańkowicz – Oddział Warszawski SEP.

Komisja Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów w kadencji 2022-2026 (skład osobowy w porządku alfabetycznym – przed ukonstytuowaniem się): Kamil Cierzniewski - Oddział Szczeciński SEP, Wojciech Kocańda - Oddział EIT SEP, Andrzej Liszewski – Oddział Gdański SEP, Ryszard Marcińczak - Oddział Warszawski SEP, Andrzej Marusak - Oddział Warszawski SEP, Ryszard Niewiedział - Oddział Poznański SEP, Tadeusz Pałko – Oddział EIT SEP, Teresa Skowrońska – Oddział Zagłębia Węglowego SEP, Jan Strzałka - Oddział Krakowski SEP.

Organ opiniodawczy SEP – Rada Prezesów

Dziekanem Rady Prezesów w kadencji 2022-2026 został Waldemar Olczak - Oddział Zielonogórski SEP.

Opracowanie: Jerzy Szczurowski