Nowy wiceprzewodniczący SK OEIT

Zarząd Oddziału EIT pragnie poinformować, że po śmierci kol. Ryszarda Dzieniszewskiego, który pelnił funkcję wiceprzewodniczącego Sądu Koleżeńskiego OEIT, powstał vacat w składzie SK. W związku z tym, na podstawie §52 pkt1 Statutu SEP, do SK wszedł obecnie kol. Szymon Kowalczyk, który kandydował w wyborach do tego organu podczas ostatniego WZO EIT SEP w czerwcu 2022 r. i zajął 4 miejsce zgodnie z ilością głosów. Kol. Kowalczyk będzie wiceprzewodniczącym SK.

Kol. Szymon Kowalczyk ma 50 lat i jest członkiem SEP od października 2016 r. Należy do Koła Członków Indywidualnych, gdzie pełni funkcję sekretarza. Z wykształcenia jest energoelektronikiem ze specjalizacją pomiarową. Posiada dyplom mistrza elektryka. Jest biegłym sądowym (m.in. Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Katowice) w zakresie elektrotechniki, ochrony przeciwporażeniowej sprzętu AGD i elektronarzędzi oraz bezpieczeństwa przeciwporażeniowego aparatury i sprzętu medycznego. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Sekretarz Zarządu OEIT

Jerzy Szczurowski