12 marca w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się konferencja z okazji Jubileuszu 65-lecia Izby Rzeczoznawców SEP. W konferencji wzięli udział przedstawiciele NOT, Zarządu Głównego SEP, Izby Rzeczoznawców SEP oraz zaproszeni Goście z całej Polski. Podczas spotkania wygłoszono referaty, które zostały zamieszczone w miesięczniku „Elektronika”. Miesięcznik ,,Elektronika" i „Tydzień w SEP” objęły wydarzenie patronatem medialnym.

Referat programowy: „Teraźniejszość i przyszłość rzeczoznawstwa w SEP” – wygłosiła kol. Maria Zastawny – przewodnicząca Rady Izby Rzeczoznawców SEP.
Podczas sesji plenarnej wygłoszono następujące referaty:
„Rzeczoznawstwo w SEP” – kol. Andrzej Skorupski – wiceprzewodniczący Rady IR SEP (Oddział EIT),
„Z historii rzeczoznawstwa budowlanego” – p. Stefan Szałkowski – wiceprzewodniczący Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
 
Podczas sesji naukowo-technicznej wygłoszono referaty:
„Jakość energii elektrycznej” – prof. Zbigniew Hanzelka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ,
„Wpływ fotowoltaiki na prace sieci energetycznych” – kol. Ryszard Stolarczyk – przewodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Krakowie,
„Podzespoły i elementy energoelektroniki” – p. Adam Sitnik – prezes firmy DACPOL
 
W trakcie konferencji wysłuchano również wystąpień przedstawicieli regionalnych ośrodków rzeczoznawstwa SEP, reprezentujących:
OR przy Oddziale Gdańskim SEP,
OR przy Oddziale Gliwickim SEP,
OR przy Oddziale KrakowskimSEP,
OR przy Oddziale Łódzkim SEP,
OR przy Oddziale Poznańskim SEP.
 
Na zakończenie części uroczystej wręczono pamiątkowe medale i statuetki. Medal z okazji Jubileuszu 65-lecia IR SEP został przyznany m.in. naszemu Oddziałowi. Kol. Andrzej Skorupski odebrał dwa medale: Medal im. prof. Romana Dzieślewskiego za długoletnią działalność w Izbie Rzeczoznawców SEP oraz Medal 65-lecia Izby Rzeczoznawców SEP. Gratulujemy!!!
 
(Poniżej fotomigawki z konferencji - dzięki uprzejmości Bożenki Lachowicz, red. nacz. "Tydzień w SEP". Dziękujemy!)
 
            
 
             
 
            
 
    
 
Opracowanie na podstawie informacji M. Zastawny na FB:
Jerzy Szczurowski - rzecznik prasowy OEIT
Zdjęcia: Przemysław Klukowski