16 maja br. odbyła się 24 Konferencja Okragłego Stołu, związana z corocznymi obchodami Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (17 maja). Konferencja zorganizowana została w trybie hybrydowym, część stacjonarna odbyła się w sali konferencyjnej w biurze SEP w Warszawie. Poniżej krótki fotoreportaż z tego wydarzenia.

Uczestnicy KOS 2024 od lewej: kol. Janusz Dudczyk (WB Electronics S.A.), kol. Wojciech Stęplewski (prezes Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP), kol. Krzysztof Perlicki (Politechnika Warszawska), kol. Sławomir Cieślik (prezes SEP), kol. Andrzej Wilk (przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP), ks. prof. Stanisław Dziekoński (prezes Warsaw New Tech University Foundation), dr Edyta Bielak-Jomaa (wiceprezes WNTUF).

Spotkanie otworzył prezes SEP dr hab. inż prof. PBŚ Sławomir Cieślik.

Miłym akcentem na początku spotkania było wręczenie przez dr. hab. inż. prof. WAT Janusza Dudczyka statuetki przyznanej Oddziałowi EIT z okazji

Jubileuszu 70-lecia w 2023 r. 

Statetkę odebrał prezes OEIT dr inż. Wojciech Stęplewski.

Kol. Janusz Dudczyk na wniosek Oddziału EIT został wyróżniony medalem im. prof. Mieczysława Pożaryskiego. Laudację wygłosił prezes Wojciech Stęplewski.

Medal wręczył prezes SEP kol. Sławomir Cieślik.

W spotkaniu uczestniczył również sekretarz generalny SEP kol. Andrzej Werkowski.

Kol. Bożena Lachowicz (red. naczelna "Tydzień w SEP", sekretarz redakcji "Elektroniki" i "Przeglądu Telekomunikacyjnego/Wiadomości Telekomunikacyjnych")

i kol. Wojciech Chmielowski (wiceprezes Oddziału EIT).

Statuetka przyznana Oddziałowi EIT z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności przez Instytut Systemów Łączności Wydziału Elektroniki

Wojskowej Akademii Technicznej.

Kol. prezes Wojciech Stęplewski z dumą prezentuje statuetkę.

 

Zdjęcia:

Jerzy Szczurowski

rzecznik prasowy OEIT