Marian SenatorskiZ głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 6 września 2022 r. w wieku 83 lat, zasłużonego działacza Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP, emerytowanego nauczyciela akademickiego w Wojskowej Akademii Technicznej mgr. inż. Mariana Senatorskiego.
Urodził się 12 kwietnia 1939 r. w Lublinie. W 1976 r. wstąpił do Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W ramach działalności stowarzyszeniowej pełnił wiele funkcji społecznych: był m.in. wiceprezesem i skarbnikiem Koła Zakładowego SEP przy WAT, członkiem Zarządu Oddziału EIT, a także sekretarzem Sądu Koleżeńskiego Oddziału EIT.

Był wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Systemów Pomiarowych i Automatyki Wydziału Elektroniki WAT. Za swoją działalność na rzecz młodych pokoleń uhonorowany został tytułem Zasłużonego Nauczyciela Akademickiego WAT.
Jest autorem opracowań: elektrycznego analogu silnika turbinowego, elektrycznego układu sygnalizacyjnego przed zagrożeniem wybuchu oraz układu pomiarowego ruchu liniowego dolnych kończyn człowieka. Efekty swoich prac przedstawiał na konferencjach naukowo-technicznych oraz w wielu artykułach, a szereg z nich było wdrażanych w przemyśle. Przykładem jest patent nr 157769  „Urządzenie do pomiaru parametrów geometrycznych orki” z roku 1987 oraz   patent nr 156984 „Urządzenie do pomiaru sił występujących na złączu ciągnik-narzędzie rolnicze” z roku 1988.

W Stowarzyszeniu uzyskał świadectwa kwalifikacyjne E i D oraz uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie elektrycznej aparatury pomiarowej. Od 2008 roku był członkiem komisji kwalifikacyjnej nr 516.

Za działalność stowarzyszeniową otrzymał następujące odznaki honorowe i wyróżnienia: Złotą Odznakę Honorową SEP (1994), Szafirową Odznakę Honorową SEP (2016), godność Zasłużonego Seniora SEP (2014). Wyróżniony został wieloma medalami SEP: im. prof. Mieczysława Pożaryskiego (1989), im. prof. Janusza Groszkowskiego (2001), im. inż. Kazimierza Szpotańskiego (2011), im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego (2017), 90. lecia SEP (2011) i 100. lecia SEP (2019), Złotą Odznaką Honorową NOT (1996).

Otrzymał także medale: „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci!

Zarząd Oddziału EIT
Zarząd Koła Zakładowego przy WAT

UroczystoScreenHunter 156ści pogrzebowe odbędą się 15 września - czwartek - o godz. 15.00 w sali A na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa, Wójcickiego 14), po których nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarz miejscowy.

 

 

 

 

 

Zapisy na szkolenia i egzamin -  nowe wnioski E i D 

W dn. 1 lipca 2022 r. wprowadzono nowe rozporządzenie dot. przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych.
Zwracamy uwagę, iż osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z ww. rozporządzeniem od teraz musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

lub
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

 szczegóły  na stronach - https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/142 

STOWARZYSZENIE  ELEKTRYKÓW  POLSKICH

  Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji
im. prof. Janusza Groszkowskiego

logo oeit 2

 

Uprzejmie informuję, że sprawozdawczo – wyborcze  

Walne Zgromadzenie Oddziału

które odbyło się 9 czerwca 2022 r. (czwartek)  w sali „B” Warszawskiego Domu Technika ul. Czackiego 3/5.
wybrało nowe władze Oddziału na kadencję 2022-2026

 

Prezesem Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP im. prof. Janusza Groszkowskiego został

Kol. Wojciech STĘPLEWSKI

więcej o nowym prezesie Oddziału proponuję przeczytać:

https://itr.lukasiewicz.gov.pl/wojciech-steplewski-doktorem

 

Lista osób wybranych do Zarządu Oddziału EIT SEP

 1. Wojciech CHMIELOWSKI
 2. Zdzisław CHUDY
 3. Andrzej GRUPA
 4. Wojciech KOCAŃDA
 5. Piotr ŁUBKOWSKI
 6. Wojciech SPYTKOWSKI
 7. Jerzy SZCZUROWSKI

 

Lista osób wybranych do Komisji Rewizyjnej Oddziału EIT SEP

 1. Sławomir BIEŃKOWSKI
 2. Andrzej CIEŚLAK
 3. Jerzy KUCIŃSKI - przewodniczący       

 

Lista osób wybranych do Sądu Koleżeńskiego Oddziału EIT SEP

 1. Ryszard DZIENISZEWSKI
 2. Leszek KACHEL
 3. Grzegorz KOSMALA - przewodniczący

 

                                                                                     Były prezes

                                                                             Zbysław Antoni KUCZA

 

 

 

W związku z pracami uaktualniającymi dane informujemy, że aktywnym adresem e-mail do biura 

Oddziału Elektroniki Informatyki Telekomunikacji 

jest   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

pluk

Apel zbiórka dla uchodźców z Ukrainy1

 Do poczytania:

Kilka słów o naparstkach i trochę o mnie:

https://sep.com.pl/tydzien-w-sep/311/pasje-prezesow-cz-1.html

pozdrawiam

 

 

Biuro Oddziału EIT SEP czynne:

3 dni w tygodniu: wtorek i środa od 9.00 do 16.00

i w czwartek od 9.00 do 15.00

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym,
Biuro Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP 
pracuje w systemie hybrydowym częściowo zdalnie do odwołania.
 
Prosimy o kontakt pod adreem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub telefoniczny:  508 493 221;   22 826 61 07